Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det går att vedelda klimatsmart

Reflektion på gästkrönikan "Värme i hemmet" av Magnus Demervall av Anna Andrée, Vattudalens naturskyddsförening, Centern, samt Svar direkt från Demervall:

Annons

"Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor" står det på Naturvårdsverkets hemsida.

De partiklar, vilka släpps ut när vi eldar i våra gamla vedspisar, kakelugnar och öppna spisar, vilka inte har någon typ av filter eller annat som begränsar de farliga ämnena, är förutom sot, polycykliska aromatiska kolväten ( PAH) och dioxiner. Dessa ämnen kan leda till problem/sjukdomar i andningsvägarna och hjärt/kärlsystemet.

Sot är mörka partiklar som bildas vid ofullständig förbränning, fram för allt vid vedeldning samt även från dieselmotorer, det har starka kopplingar till hälsoskadliga effekter.

Ämnet PAH är ett cancerframkallande ämne.

Dioxiner har man sett i forskning kan påverka utvecklingen av våra hjärnor och nervsystem så som ge beteendestörningar, kunna påverka immunförsvaret, hormonsystemet och fortplantningen.

Enligt forskning så dör det över 1000 personer i förtid i vårt land av utsläpp vid eldning och de som är mest utsatta är våra barn och äldre samt personer med astma/KOL och andra sjukdomar i andningsorganen.

Sotet har en stor klimatpåverkan, dels har den egenskapen att den absorberar ljus, vilket gör att när det kommer till atmosfären så har det en värmande effekt som driver på växthuseffekten. Forskning visar också att sotet lägger sig på Arktis isar vilket påskyndar issmältningen och orsakar klimatstörningar i hela världen.

Den största källan till utsläpp av sot, som svarar för ca en tredjedel av utsläppen, är användningen av ved för att värma upp bostäder och lokaler. Utsläppen har ökat med drygt 30 procent sedan år 2000.

Utsläppen av sot ökar fram för allt från vedeldning i jord och skogsbruksfastigheter.

Ved är ett förnybart bränsle med mindre klimatpåverkande utsläpp än fossila bränslen så därför är fördelarna att använda sig av Naturvårdsverkets eldningsråd samt hålla sig till godkända eldstäder och eldningspannor många

* Mindre hälsoskadliga utsläpp i din närmiljö.

* Bättre för klimatet.

* Plånboken.

Att elda med ved på ett miljövänligt sätt är en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimatförändringarna.

Anna Andrée

Vattudalens naturskyddsförening, Centern

Svar direkt

Insändarskribenten har naturligtvis rätt i att eldning, liksom annan förbränning och användning av dubbdäck, bidrar till luftföroreningar. Därför bör en vettig lagstiftning naturligtvis ha fokus på utsläppen, inte ålder eller märkning, och omfatta alla typer av vedeldning, inte bara den som kommer från just vedspisar. Inte minst som vedspisar för många är ett oerhört viktigt alternativ under de ständiga strömavbrotten vi på landsbygden kan drabbas av.

Sen kan det finnas det skäl att justera bilden något. Utsläppen av PAH och Sot från bostadssektorn har minskat sedan 2000, medan de ökat marginellt av dioxin (enligt siffror från SCB).

Magnus Demervall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons