Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns både pengar och resurser

Vi politiker gömmer oss gärna bakom fraser som: kommunen har inga pengar, det saknas resurser. Vad jag har lärt mig när det gäller kommunal ekonomi är att det finns både pengar och resurser om bara den politiska viljan till förändring finns.

Annons

När det gäller den pågående översynen av förvaltningsorganisationen i Ljusdal har det för Folkpartiet varit en självklarhet, att en översyn kommer att innebära både besparingar och samordningsvinster. Folkpartiet yrkade redan inför budgetarbetet 2010 på besparingar på förvaltnings- och politiska organisationerna.

Det har kommit ett flertal av varandra oberoende rapporter som med all tydlighet visar att den så kallade byråkratin växer, både inom kommunerna och inom landstingen. Lärarnas Riksförbund uppmanar i ett debattinlägg i DN (21/1) kommunerna att skära ner på skolbyråkratin.

En sänkning av kostnaderna på förvaltningsorganisationen innebär inte med automatik att kommunen gör en besparing. Dessa pengar kan i stället omfördelas till verksamheter där behoven av mer resurser finns, nämligen inom skolan och inom omsorgen.

Ljusdals kommun har en mycket hög ungdomsarbetslöshet som kommer att ge samhället stora kostnader. Därför måste resurser sättas in för att mildra effekterna som ett passivt försörjningsstöd innebär för de drabbade. Det individuella programmet på Slottegymnasiet har för närvarande 60 elever. Många av dessa elever har gått ut både grund- och gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Rekryteringen av våra ungdomar till ett passivt försörjningsstöd måste upphöra.

De styrande i vår kommun anser inte att Ljusdals kommun har några ungdomar i passivt försörjningsstöd. Det enda som krävs av våra långtidsarbetslösa ungdomar är att de skriver in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Denna aktiva handling, nämligen besöket på Arbetsförmedlingen, innebär att de arbetslösa ungdomarna förpassas till en annan kolumn i statistiken. Vilket resulterar i att man går från passivt försörjningsstöd till aktivt försörjningsstöd.

Folkpartiet vill avskaffa det individuella programmet på gymnasiet. Stöd och hjälp till elever med svårigheter måste sättas in mycket tidigare. Här behövs stora insatser och resurser för att våra ungdomar ska slippa en framtid som marginaliserade. En forskningsrapport från Lunds universitet visar att unga vuxna som marginaliserats har sämre hälsa, sämre ekonomi och lägre utbildning än den jämnåriga populationen.

Vi politiker gömmer oss gärna bakom fraser som: kommunen har inga pengar, det saknas resurser. Vad jag har lärt mig när det gäller kommunal ekonomi är att det finns både pengar och resurser om bara den politiska viljan till förändring finns.

Glöm inte bort alla storslagna prestigeprojekt som kommunen bedriver, då saknas varken pengar eller resurser.

Bodil Eriksson

Folkpartiet Liberalerna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons