Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokratiska processer tar tid

På nästan varje möte med (KUS) tar vi upp olika detaljplaner som anger hur lokalsamhällena ska planeras i framtiden. Demokratiska processer måste få ta tid. Annars är risken att bara de starkaste rösterna i ett samhälle kan göra sig hörda.

Annons

På nästan varje möte med kultur- och samhällsutvecklingsnämnden (KUS) tar vi upp olika detaljplaner som anger hur lokalsamhällena ska planeras i framtiden. Vi har samråd och ställer ut dem för att medborgare, andra nämnder och myndigheter ska kunna säga sin mening.

Nämnden fattar i de flesta fall även det slutgiltiga beslutet, en del detaljplaner går upp till kommunfullmäktige för avgörande. På KUS senaste möte i januari hade vi tre detaljplaner att ta ställning till. En av dem var Detaljplan för Sandarne skola, lervik 4:6 med flera i Sandarne. Rent faktamässigt går KUS ut med planförslaget som omfattar två alternativa lösningar vad det gäller anslutningen tillområdet. Dels en lösning med lokalgata och dels en lösning med en gång- och cykelväg. KUS föreslår en anslutningsväg med lokalgata som förstahands alternativ. För den som nu är intresserad av att ha synpunkter på detta så kommer samrådshandlingar ut vecka 6 och på det ska man ha lämnat in synpunkter till vecka 9. Det kommer att vara ett samrådsmöte den 23 februari. När allt detta är klart kommer KUS att ta del av de synpunkter som är för och emot förslaget och fatta ett beslut i slutet av mars. Sedan kommer det att gå ut på utställning förmodligen vecka 15.

Detta kan se ut som en krånglig process men demokratiska processer måste få ta tid. Annars är risken att bara de starkaste rösterna i ett samhälle kan göra sig hörda. Men att hålla på med planer regleras i plan- och bygglagen och hur man samråder regleras enligt 5 kapitlet 20§.

Jag anser att det är en viktig process där alla medborgare får vara med och lämna synpunkter och att vi som förtroendevalda sedan får göra bedömningen utifrån medborgarens synpunkter om vilket ställningstagande nämnden och kommunen ska ha kring ett lokalsamhälles framtida utformning. Jag skriver detta då jag tycker att det är viktigt att man lämnar sina synpunkter. Det är viktigt för dig som berörs på ett eller annat sätt, det är viktigt för oss som förtroendevalda och det är viktigt för demokratin.

Magnus Svensson (C)

ordförande kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons