Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Datorer bra hjälpmedel i omsorgen

Svar till Invånare i Ovanåkers kommun (24/10).

Annons

Jag ska försöka svara på några av de frågor som du ställer i din insändare. Personalen är hemtjänstens viktigaste resurs. Personalen i Ovanåker är välutbildad och/eller har lång erfarenhet i sina yrken. I dag har hemtjänsten cirka 460 brukare/kunder och antalet stiger. Många väljer att bo kvar hemma så länge det går. Det betyder att omvårdnadsbehovet blir allt mer omfattande.

När min mor på 60–70-talet arbetade som hemsamarit så utgick mycket av hennes arbete utifrån "sunt förnuft". Det var i stort sett fritt valt arbete. Hennes meriter för arbetet var att hon visste hur man sköter ett hushåll. I dag så styrs äldrevården i hög utsträckning av lagar och nationella riktlinjer. Den personal som i dag är anställd har god kunskap om dessa regler och har också ofta en tvåårig omvårdnadsutbildning för att klara sina uppdrag.

För att beviljas hemtjänst så krävs ett beslut från någon av de biståndshandläggare som finns. I beslutet syns vilka insatser som är beviljade. Det här förs in i ett datoriserat verksamhetssystem. När sedan detta ska användas så kommuniceras det till planerare som till sin hjälp har ett annat datorsystem som används för planering av personalens arbetsdag. För varje insats som görs så dokumenterar med datorstöd hemtjänstpersonalen vad de gjort och de gör det för att säkerställa att brukaren/kunden fått den insats som beviljats.

Om detta är att låta datorer styra så tycker vi att de används på ett bra sätt.

Det är självklart att förändrade metoder innebär förändringar som ibland kan upplevas jobbiga men att gå så långt som att påstå att vi räknar minuter på affären är att gå lite långt.

De äldre blir fler, kostnaderna ökar och nya krav från riksdag och regering gör att nämnden måste titta på alla sätt att få pengarna att räcka till. De brukare som har behov av våra tjänster ska absolut få sina behov tillgodosedda och nämnden ska göra allt som står i dess makt för att det ska bli så.

Priset på datoriseringen är 450 000 kronor (mellan tummen och pekfingret) och kan anses som motiverat utifrån den nytta vi har av det. Det är ungefär vad en årsarbetare kostar.

Vad gäller chefssituationen så prövas den ständigt och det har också gjorts en hel del i fråga om att säga upp eller inte återanställa vid pensionsavgångar. Dock ska man inte underskatta chefernas betydelse vad gäller ledning och styrning.

Datorer kan aldrig ersätta människor men datorer kan vara ett utmärkt hjälpmedel. Vi upplever att Ovanåker är en trygg kommun att bli gammal i. Att påstå något annat är att säga att personalen inte sköter sitt jobb.

Jan-Åke Lindgren (S), ordförande i socialnämnden, Carina Nordqvist (S), vice ordförande i socialnämnden, Lars Jingåker (S), ersättare i socialnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons