Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför behöver vi allmän värnplikt igen

De sju, aktiva  bataljoner som Sverige idag förfogar över räcker inte jämfört med Finlands värnpliktsbaserade försvar, skriver Robert Björkenwall och Jaan Ungerson.

Annons

Det är dags att erkänna att Sveriges avskaffande av värnplikten 2009 med blott tre rösters övervikt var ett stort misstag. Därför har vi – i motsats till Finland - i dag ett försvar i kris. Samtidigt som den militära upptrappningen i vårt närområde – såväl i Östersjön som i norr (mot Barents) – ökar har vårt försvar (trots ökad övningsverksamhet med bland annat Finland) allt svårare att rekrytera personal. Till det kommer en ledarkris då allt färre också vill utbilda sig till officerare. I dessa avseenden finns goda skäl att lära av Finland (se till exempel DN-intervju med Finlands president Sauli Niinistö 18/-16) som inte agerat lika naivt som Sverige gjort.

Mot bakgrund av erfarenheterna av slopad värnplikt är det logiskt att kräva att en värn- eller tjänsteplikt för både män och kvinnor återinförs. Från militärt håll har det stått klart att Sverige inte förmår skapa en tillräckligt stor yrkesarmé för att effektivt försvara hela landet. De sju bataljoner som finns, och som huvudsakligen övats för tjänstgöring utomlands, räcker inte. Enligt överste Bo Pellnäs kan Sverige inte försvaras med sju bataljoner, ens fullt bemannade. Den är rimligen en helt korrekt bedömning.

Oberoende av hur vältränad och välutrustad en svensk yrkesarmé är kommer den aldrig att ha de personella reserver som behövs för att täcka de förluster som obevekligen kommer i krig. Om syftet med försvarsmakten är att, som försvarsminister Peter Hultqvist har förklarat, i första hand värna Sverige måste det finnas tillräckliga resurser för att hålla ställningarna. Ett folkligt förankrat försvar av högteknologiskt kvalificerade och vapentränade värnpliktiga är en självklar styrka också genom den kompetens de för med sig från sina civila yrken och sin lokalkännedom från olika delar av landet. Att tro att ett frivilligt hemvärn ska kunna fylla de luckorna är att lura sig själv. Men precis som Peter Hultqvist (se DN 31/8) anser vi att det – för att få tillgång till toppmodern strategisk kommunikation och plattformar för kvalificerad övningsverksamhet – finns mycket att vinna på att ha övningsverksamhet med Nato och med det alliansfria Finland. Det är – precis som för Finland – fullt förenligt med ett fortsatt alliansfritt Sverige.

Det finns också fredstida argument för återinförd värn-/tjänsteplikt. Vid olyckor, hotande översvämningar eller begynnande skogsbränder fanns förut nästan alltid någon som i sin militärtjänst fått lära sig att organisera hjälp tills professionell personal infunnit sig. Värdefull katastrofberedskap är i hög grad på väg att gå förlorad. Lägg till detta den demokratiska vinsten. Den sociala gemenskap som en plikttjänstgöring innebär har spelat en viktig roll för ungas utveckling som samhällsmedborgare. I en studie vid Uppsala universitet beskrivs hur ungdomar upplevt värnplikten ha en positiv effekt på dem. En återinförd värn-/tjänsteplikt skulle öka det sociala kapitalet i samhället och bli viktig för tilliten mellan medborgarna.

Frågan är om regering och riksdag är beredda att rätta till felet nu i höst och vinter. Mer än 60 procent av svenskarna säger sig vilja ha tillbaka värn- eller tjänsteplikt för män och kvinnor. Vill vi ha ett försvar att inte bara visa upp i internationella sammanhang krävs att det byggs på värn-/tjänsteplikt för alla. Det vore också till fördel för det fördjupade militära samarbete som är under uppbyggnad mellan svenska och finska försvaret. Finland var klokt nog att aldrig avskaffa värnplikten.

Det är hög tid att Sverige skyndsamt återinför värn- och tjänsteplikten och inleder en beredningsprocess för att så ska ske efter att först ha tagit del av den pliktutredning som kommer att lämna sitt förslag i september månad.

Robert Björkenwall

frilansjournalist, utredare och författare

Jaan Ungerson

omvärldsanalytiker

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons