Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för nedrustning av kärnvapen

Det har länge funnits internationella förbud mot bland annat utveckling, produktion och lagring av biologiska och kemiska vapen. Nu behövs det verkligen en fungerande konvention som förbjuder alla slag av kärnvapen!

Annons

I maj i år hålls i New York en FN-konferens om nedrustning av kärnvapnen. Flera liknande konferenser har hållits tidigare, men kärnvapnen har ju inte avvecklats helt. Det är mycket viktigt att det här årets konferens verkligen fattar bindande beslut om förbud mot alla slags kärnvapen.

Kärnvapnen medför ju faror och hälsorisker redan vid brytningen av det uran, som ska ingå i vapnen. Uranets olika isotoper sänder ut radioaktiv strålning och omvandlas till radioaktiva isotoper av andra tunga grundämnen. Radioaktivt stoft sprids med vinden och kan skada hjärta, lungor, njurar och andra organ.

De senaste cirka tjugo åren har man i flera krig använt vapen med så kallat utarmat uran, på engelska depleted uranium, DU. DU-kulor kan skjutas genom pansaret hos en stridsvagn. Vid explosion av en DU-missil sprids radioaktiva partiklar som utsänder alfastrålning, varvid bland annat skelett och lymfkörtlar skadas allvarligt.

Under Gulfkriget 1991 brann ett lager med mer än 600 DU-kulor i södra Irak och då utsattes otillräckligt skyddade och otillräckligt informerade soldater och civila för strålningen från radioaktivt stoft. Och tillverkning och lagring av DU-vapen förekommer i flera länder. Olyckstillbud har inträffat med spridning av radioaktiva partiklar.

Vetenskapliga undersökningar på 1990-talet påvisade en ökning sedan 1991 i antalet cancerfall, bland annat leukemi, i krigsområdena i södra Irak. Man fann att användningen av DU var orsak till utbredningen av cancer där, då DU-utsatta soldater jämfördes med en kontrollgrupp.

Det finns personer och organisationer som har förnekat att det skulle finnas något samband mellan krigsveteranernas sjukdomar och DU-vapnen. Man har hävdat att soldaterna bara hade drabbats av "postkrigstraumatisk stress".

Det har länge funnits internationella förbud mot bland annat utveckling, produktion och lagring av biologiska och kemiska vapen. Nu behövs det verkligen en fungerande konvention som förbjuder alla slag av kärnvapen! En stark opinion i många länder bör kunna trycka på regeringarna, så att dessa med kraft påverkar årets FN-konferens om kärnvapennedrustning.

Kärnvapnen måste försvinna från jorden!

Thorild Dahlgren

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons