Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för förändring

Vi har sett flera exempel på hur personal valt att söka sig bort från Ljusdal-Ramsjö församling, och har förstått att huvudorsaken är att de arbetsförhållanden som råder för kyrkans personal inte är tillfredsställande.

Annons

Framtidens kyrka i Ljusdal-Ramsjö församling är en ny grupp som deltar i årets val till kyrkofullmäktige. Vi förenas i en gemensam värdegrund och syn på hur kyrkans organisation och verksamhet behöver förbättras. Vi är en partipolitiskt obunden sammanslutning, och representerar olika åldersgrupper, yrkeskategorier och erfarenheter.

Vi har erfarit att det finns ett antal områden som behöver stärkas, förbättras eller förändras, och vi har enats om nedanstående prioriteringsområden.

Kyrkan ska stå för ett tydligt och öppet evangeliskt budskap.

Kyrkans verksamhet för barn, unga och äldre skall utvecklas.

Kyrkan skall ha en viktig roll som kulturbärare, där restaurering av orglarna är en självklar uppgift.

Kyrkan skall bli en bättre arbetsgivare med en effektiv organisation.

Vi har sett flera exempel på hur personal valt att söka sig bort från Ljusdal-Ramsjö församling, och har förstått att huvudorsaken är att de arbetsförhållanden som råder för kyrkans personal inte är tillfredsställande. Vi vill skapa en tydlig skiljelinje mellan de som valts till uppdrag inom kyrkan och dess förvaltning. De förtroendevalda skall ha som huvuduppgift att ange mål för verksamheten och tilldela resurser, inte ägna sig åt detaljstyrning.

Vi inom Framtidens kyrka i Ljusdal-Ramsjö församling vill göra kyrkan och dess verksamhet till en angelägenhet för en större del av samhället och dess invånare än som i dag är fallet. I den programförklaring som skickas ut till hushållen beskriver vi hur vi vill göra detta.

Om vi får förtroendet att leda kyrkans arbete kommer vi att agera på det sätt vi inför valet, bland annat i vår programförklaring, sagt oss vilja göra. Vårt arbetssätt kommer att vara demokratiskt i dess genuina betydelse, och därför kommer vi att vara lyhörda för synpunkter från församlingsmedlemmarna.

Vi kommer att driva frågor utifrån vår syn på rollen som förtroendevald, och vill skapa goda förutsättningar för kyrkans personal att sköta sina uppdrag och arbetsuppgifter.

Det är dags för en förändring till det bättre. Vi är beredda. Om vi får din röst i kyrkovalet den 20 september ska vi göra allt för att åstadkomma detta.

Du kan själv påverka vilka som väljs från vår lista genom att kryssa för maximalt 3 personer.

Monica Robin Svensson

Olle Larsson

Rolf Berg

Kandidater till kyrkofullmäktige för nomineringsgruppen Framtidens kyrka i Ljusdal-Ramsjö församling

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons