Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att utvärdera divisionaliseringen i landstinget

Med start 2007–2008 infördes en ny organisation i vårt landsting som allmänt gått under namnet divisionaliseringen.

Annons

Denna förändring innebar att sjukhusen upphörde som administrativa enheter och så kallade långa kliniker infördes. En chef har ansvar för all verksamhet inom hela länet. Avsikten var att det skulle ge samordningsvinster, vilket det till viss del också har gjort, men personalen vittnar också om långa beslutsvägar och icke-närvarande chefer. Olika aktioner har gjorts av personal för att försöka få gehör för en i många fall ohållbar situation. Kanaler att få framföra åsikter, som avviker från det av ledningen accepterade, har varit svåra att finna. Framför allt på läkarsidan har man då tagit till det enda medlet som man säkert disponerar över själv – uppsägning. Detta har lett till att vårt län ligger i toppskiktet av län som för sin vård är beroende av inhyrda stafettläkare.

Det är dags för en oberoende utvärdering av vad divisionaliseringen har givit – och tagit. I flera län har man efter några års försök med att driva vården i stora administrativa enheter återgått till en mera decentraliserad driftsform. Det är inte säkert att en återgång är det mest önskvärda, men alltför många signaler ger oss en vink om att en förändring i någon riktning behövs.

Det är helt nödvändigt med en oberoende utvärdering. De månatliga rapporter som landstingsdirektören ger landstingsstyrelsen är förstås viktiga instrument, men det ger inte en hel bild. De har heller aldrig gett någon förklaring till det uppenbara missnöjet som finns inom organisationen och hur man vill hantera orsaken till detta.

Det är anmärkningsvärt att den stora omorganisation som divisionaliseringen innebar, gjordes efter en mycket snabb beslutsgång vid endast ett landstingsstyrelsemöte utan möjlighet till allmän debatt i fullmäktige, vårt landstings högsta beslutande organ. Enligt kommunallagen ska frågor av principiell natur och större vikt avgöras i fullmäktige.

En utvärdering efterfrågas nu av flera landstingsledamöter. Det är helt uppenbart att denna måste vara helt öppen och inkluderande. Det är enda sättet att återvinna förtroendet bland personal och vända flykten från landstiget Gävleborg. Ambitionen i vår organisation är att ge ”länsmedborgarna en god vård på lika villkor”. Enda sättet att göra detta är att ha en god organisation som ger förutsättningar för fast personal att trivas och därigenom få energi och att utveckla vården.

För den Kristdemokratiska landstingsgruppen

Lili André, Gävle, Anders Bergsten, Bollnäs, Elisabeth Bjurbo, Gävle, Bertil Eriksson, Ovanåker, Ingemar Kalén, Hofors, Margareta Sidenvall, Hudiksvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons