Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centrumgrupp – äntligen

En kommun med små resurser gör klokt i att tänka efter vad man har och hur man gör något positivt av detta. Man måste prioritera. Vad är mest angeläget?

Annons

För årtionden sedan, när rivningar och glada saneringar drabbade hus och miljöer här i Ljusdal och verkligen hotade att utplåna Ljusdals identitet, föreslog jag att man borde inrätta ett skönhetsråd, oarvoderat och fritt från politiska och kommersiella bindningar.

Dess uppgift skulle vara att kritiskt bevaka planerade förändringar, understödja åtgärder med positiva tillskott till samhällsmiljön och varna för ingrepp, som kunde utarma den offentliga miljön i tätorten ännu mer.

Något skönhetsråd har vi inte fått, men man kan konstatera att en tillnyktring har skett. Nu senast har ett par hus räddats i sista minuten: Den gamla S-byggnaden i Stenhamre och Bergkvists (Åbergs).

Sent omsider tar man äntligen itu med den skamfläck som Stattparken länge varit – den första anblick, som möter en tågresenär i Ljusdal!

Samtidigt har man låtit offentlig konst förfalla; av de friska satsningarna på 90-talet har hälften förstörts eller försvunnit. Den största satsningen under senare tid, rondellen vid Statoil är ett magplask – trafikfientligt uppbyggd och en katastrof i den känsliga miljön.

En kommun med små resurser gör klokt i att tänka efter vad man har och hur man gör något positivt av detta. Man måste prioritera. Vad är mest angeläget?

1. Den tunga genomfartstrafiken genom centrum måste bort. Tryck på Vägverket om den nya älvbron.

2. Ta bort onödiga vägbulor på Järnvägsgatan. Hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen räcker.

3. Bevara parken framför Förvaltningshuset! Vi behöver de små centrala grönytor som finns kvar. Sköt dem! Lyssna på Ljusdalsborna!

4. Verka för att ett mindre företag etableras på gamla Statoiltomten, ett företag vars kunder inte är beroende av en stor bilparkering där.

5. Sitt inte och bara vänta på att andra ska ge besked om det ena och det andra, när det gäller Östernäs.Området är guldvärt – med vettig användning.Vissasakerskajuändågöras,så börja arbeta med planerna påen gångtunnel under järnvägen. Se till att virkesterminalen flyttas bort. En stor parkering där (gratis!) är någotatt locka med. Erbjud Lidl och andra utrymmeskrävande verksamheter tomt på Östernäs. Den typ av byggnad,som de vill uppföra hör inte hemma påJärnvägsgatan.

6. Om en bandyhall ska byggas, ska det naturligtvis ske på Östernäs, nära centrum, nära tåg- ochbussförbindelser.Hastainte fram en dålig lösning–dettaärenmöjlighet,somintefårmissas.Är det inte möjligt att bygga i trä– här iHälsingland?

7.EnklaåtgärderförrekreationneremotKyrksjön–badstrand?

8. Postplan behöver inga stora ombyggnadsplaner. Varför står affärslokaler tomma där?

Och: Vad har man gjort av de tre granitskulpturerna, som togs bort från Postplan? Är det så man behandlar godagivare, som ställer upp för kommunen?

Centrummiljögruppen önskas lycka till! Ni är verkligen en grupp med kapacitet.

MEN: Fastna inte på Postplan! Och stirra er inte blinda på en enda sak: handel!

Bent Tingström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons