Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerkvinnor: ”Förbättra för kvinnor och flickor på flykt!”

Två Centerkvinnor presenterar sju punkter hur Sverige kan göra det bättre och säkrare för kvinnor på flykt.

Annons

Betydligt färre flickor och kvinnor än pojkar och män kan flyr krig och terror för att söka asyl under rådande system. Bland de ensamkommande flyktingbarn Sverige tagit emot i år är 92 procent pojkar och endast 8 procent flickor. Könsobalansen beror på en kombination av att det sexuella våldet gör flyktvägen för farlig for flickor, samt att flickor ofta ses som mindre värda och har mindre ekonomiska medel. Sverige måste förbättra möjligheterna för flickor och kvinnor att söka skydd genom att se över rådande asylregler och lagstiftning. Alla människor ska kunna tillgodoräkna sig sina mänskliga rättigheter på samma villkor.

Resultatet av rådande system är att bland vuxna asylsökande i Sverige är endast 29 procent kvinnor, bland ensamkommande 8 procent. År 2015 har Sverige tagit emot 31 300 pojkar respektive 2 700 flickor. Att Sverige, EU och det internationella samfundet enbart diskuterar flyktingfrågan generellt, utan genusperspektiv i debatten, betyder de facto att vi sviker kvinnor och flickor.

Vad händer långsiktigt med länder där en snedvriden migration leder till samhällen med alltför stor könsobalans? I Sverige har vi redan uppnått en könsobalans bland 13-17 åringar som riskerar gå över Kinas. Situationen blir också kritisk för länder där unga män flyr och lämnar äldre, barn och kvinnor kvar.

Det internationella samfundet måste stärka sitt arbete för jämställdhet, för med dagens ojämställdhet ökar riskerna for väpnade konflikter och än större flyktingströmmar.

Så här kan vi förbättra för kvinnor och flickor på flykt:

* 1) Öka säkra och lagliga vägar genom ökat antal kvotflyktingar och humanitära flyktingar, där kvinnor och barn ska ha särskild prioritet.

* 2) Förenkla för anhöriginvandring, där kvinnor ska få egna uppehållstillstånd – ej knutna till mannen.

* 3) Stärk implementeringen av UNSCR 1325, kvinnor, fred och säkerhet.

* 4) Ökat bistånd, med jämställdhetsfokus, som styrker kvinnor och demokratiutveckling.

* 5) Extra resurser för att motverka sexuella övergrepp och människohandel i flyktingläger och konfliktområden.

* 6) Satsningar på nyanländas integrering, med krav på information om mänskliga rättigheter och jämställdhet.

* 7) Nolltolerans mot beteenden som går emot mänskliga rättigheter eller diskriminerande behandling av kvinnor och flickor baserat på kön.

Gunilla Hjelm

förbundsordförande Centerkvinnorna

Marianne Persson

Söderala Centerkvinnoavdelning

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons