Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg ut fjärde generationens kärnkraft

Jag har följt de senaste dagarnas debatt om vindkraft. Vid flera tillfällen används begreppen "tror" och "anser". Låt oss, för att förenkla diskussionen, se vilka fakta som finns för att därefter använda dem som stöd.

Annons

Vad gäller kostnaden för att omvandla de olika energislagen till elektricitet kostar kärn- och vattenkraft i storleksordningen 30 till 40 öre, vindkraft kostar cirka 60 öre för kraftverk på land och upp till 120 öre för kraftverk till havs, allt per omvandlad kilowattimme. För kärnkraften ingår avfallshantering och framtida rivning i kostnaderna. (Värdena från Torsten Dilot, Svenska Dagbladet 15/5-15).

Beträffande miljöbelastningen för de olika energiomvandlingsmetoderna så har Vattenfall gjort en livscykelutredning av vilken det framgår att kärnkraft belastar miljön med fem gram koldioxid per omvandlad kilowattimme räknat över kärnkraftverkets hela livstid (uppbyggnad, drift och avveckling). Motsvarande siffror för vattenkraft är nio gram per omvandlad kilowattimme och för vindkraft nitton gram.

Slutsats så långt är, att vindkraft är såväl dyrt för konsumenterna som dåligt för miljön.

Några ytterligare kommentarer: Lägger man till de kostnader, som tillkommer för att klara av ryckigheten i vindkraften, blir kostnadsbilden för denna än mer negativ. Börjar det plötsligt blåsa och vindkraftverken genererar mer energi stiger spänningen i nätet vilket innebär att någon dammlucka stängs så mycket, att spänningen återgår till normal nivå. När det slutar blåsa öppnas luckan igen och detta upprepas varje gång det börjar eller sluta blåsa.

Fjärde generationens kärnkraftverk beräknas kunna använda bränslet minst tjugofem gånger mer än tidigare kärnkraft varför det tidigare besvärande avfallsproblemet mycket kraftigt reduceras (enligt artikel i SvD enligt ovan).

I stora delar av Sverige drivs turistnäring där man exploaterar den relativa vildmark vi, till skillnad från många andra länder, har tillgång till. Turisterna vill känna att de är i orörda marker vilket helt spolieras av det rytmiska svoschljudet från roterande vingar och det skärande skriket från servomotorerna då vingarna vrids för att anpassa dem till förändrade vindförhållanden. Utöver detta förstör siluetterna av vindkraftverken påtagligt möjligheterna att sälja in området som vildmark. Varje utbyggt vindkraftverk driver därmed bort turister och de pengar de tänkt spendera från området runt vindkraftverket.

Som äkta miljövän kan man bara dra en slutsats: Avbryt all utbyggnad av vindkraft och bygg ut fjärde generationens kärnkraft.

Hans B

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons