Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg grunden för en bra framtid

Med sikte på framtiden och de förändringar vi kan skönja av klimatförändringar, behov av nya energilösningar och vettiga levnadsvillkor för alla medborgare behöver vi fördjupa och förfina kvalitén i de skattefinansierade verksamheterna och våga omvärdera det vi gör och hur vi tänker.

Annons

Alla medborgare är önskade och har talanger som är utvecklingsbara och kommunen blir inte bättre än sina medborgare men tillsammans kan vi bli bäst. Därför behöver vi bygga en stadig grund från början med trygga uppväxtvillkor och en bra skola för alla elever som skapar medborgare som vet att de har ett eget värde och talang. Pojkar och flickor skapar sin samtid genom sitt engagemang och en konstruktiv dialog med vuxna om de hittar någon som lyssnar...

Många små förändringar behöver göras för att skapa den stadiga grund som behövs för att inkludera alla barn i vår grundskola. Stuprör behöver breddas eller rivas för att kommunen ska bli den stödjande funktion som gör att fler utvecklar sina talanger. Vårt gemensamma intresse är en god folkhälsa och egenförsörjning i en sund livsmiljö. Kring detta bör vi samlas och ta ansvar för oss själva och andra. Resurser som behöver samordnas finns på flera nivåer och fokus ska ligga på att förfina insatserna när medborgaren behöver stöttning. Samtidigt som samhällsplaneringen måste utgå ifrån att riva hinder och underlätta det dagliga livet för alla medborgare. Bollnäs har fördelen av en lång tradition av verksamhet inom vård och omsorg och många små företag med spetskompetenser. Tolerans och kunskap om att vi alla är svaga någon gång i livet har vi, nu är det bara resten kvar.

Erika Engberg (S)

socialnämndens ordförande i Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons