Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brottsoffer förtjänar upprättelse

Enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet uppger 24 procent av Sveriges befolkning (16–79 år) att antingen de själva eller någon annan i hushållet har utsatts för brott under det senaste året.

Annons

Var fjärde svensk känner sig också otrygg när han eller hon går genom sin stadsdel efter mörkrets inbrott. Brottsligheten och otryggheten är ett reellt problem i Sverige idag. Och för att komma tillrätta med denna situation krävs arbete på flera fronter.

För det första måste det förebyggande arbetet intensifieras. Det behöver föras en politik för goda värderingar, som betonar det personliga ansvar vi alla har för våra egna liv och handlingar och för våra medmänniskor. Det är en politik för stabila familjer, för ett starkare civilsamhälle och för en skola med kunskap samt ordning och reda i fokus.

För det andra måste staten vara tydlig med vad som tolereras respektive inte tolereras i samhället. Straffskalorna ska ta hänsyn till brottsofferperspektivet och vara anpassade efter det allmänna rättsmedvetandet. I stort innebär det att straffen för vålds- och sexualbrott, det vill säga brott som begås mot människor, bör skärpas.

För det tredje behöver ordningsmakten stärkas – ytterligare. Sedan alliansen tog över makten i Sverige har antalet poliser i landet visserligen ökat från 17 000 till 20 000. Det är bra, men fortfarande finns mer att önska vad gäller såväl den upplevda tryggheten i samhället som när det handlar om andelen brott som klaras upp. Vi unga kristdemokrater vill därför på sikt se dubbelt så många poliser som i dagsläget. Det är nödvändigt för att de brott som anmäls faktiskt ska kunna utredas, och även för att polisen ska synas på gator och torg och därigenom skapa en känsla av trygghet.

Att upprätthålla lag och ordning samt garantera medborgarnas trygghet utgör statens absoluta huvuduppgift. Staten måste lyckas med detta uppdrag – det är en förutsättning för att medborgarna ska ha förtroende för rättsstaten och ytterst demokratin. En trygg tillvaro för medborgarna kräver att de spelregler som samhället satt upp respekteras.

Många debattörer, främst på vänstersidan, vill skylla brottsligheten på ekonomiska klyftor och nedskärningar i den offentliga välfärden. Visst finns det saker och ting som kan öka risken för att någon ska begå ett brott, men alla människor har i slutändan ett val. Att skylla kriminalitet på externa faktorer är att frånta människor det moraliska ansvar vi har för oss själva och våra medmänniskor.

Den som begår ett brott har fattat ett beslut som man också måste ta konsekvenserna av. Brottsoffret förtjänar upprättelse. Att slippa bli utsatt för brott är, liksom känslan av att kunna gå hem utan rädsla för att bli överfallen, ytterst en fråga om rättvisa.

Aron Modig

före detta söderhamnare och förbundsordförande KDU

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons