Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i informationen om dubbelspår

/

Det pågående planeringsarbetet för dubbelspår på Ostkustbanan ska enligt kommunstyrelsens direktiv 8 november 2012 ha inriktningen:

Annons

* att det centrala stationsläget bibehålls i Hudiksvall,

* att godstrafik inte ska passera Hudiksvalls stad i ytläge, det vill säga ovan mark, samt:

* att regional tågtrafik ska stanna också i Iggesund.

På det offentliga mötet den 3 december bekräftade stadsarkitekt Matts Gradh att dessa direktiv fortfarande gäller. De alternativ som nu presenteras av kommunen uppfyller dock inte kraven. Röda västra korridoren har ej centralt stationsläge och Gröna östra korridoren genom centrum har godstrafik i ytläge. Samtliga tre kriterier uppfylls däremot av det privata förslaget från Sigurd Melin. Detta förslag uppfyller även det nya kravet från Trafikverket att befintlig tågtrafik inte får störas av ombyggnaden till dubbelspår.

Vid kommunens möte (3/12) om dubbelspårsförslaget på Café August föreslog Gradh att man skulle rösta om de två förslag som kom från kommunen samt Sigurd Melins förslag. Melins förslag vann överlägset! Där går godstrafiken i tunnel utanför staden medan persontrafiken leds in framför stationen och in i en tunnel strax öster om kyrkan för att vid Erik-Larsberget återknyta till godsspåret. Centrala staden blir spårfri. Det är anmärkningsvärt att det förslaget över huvud taget inte omnämns bland kommunens förslag.

Förutom brist i kravuppfyllelse innehåller samrådsförslaget avsevärda brister i konsekvensbeskrivningen. Särskilt gäller detta redovisningen av planskilda korsningars effekter. Viadukter eller gravar för trafiken på Hamngatan och Trädgårdsgatan har endast återgivits med svårtydda streck på kartan. Sådana stora ingrepp i stadsbilden ska naturligtvis visualiseras med teckningar eller fotomontage så att medborgarna kan bilda sig en uppfattning om effekterna.

Över huvud taget är materialet så dåligt att det knappast är förenligt med lagens krav på tydlighet i ett samrådsärende. Ett nytt samråd behöver därför genomföras med klarare underlag.

Ingmar Höglund

Omställning Hudiksvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons