Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bibeln en uppslagsbok med rundgång

Senaste veckorna har tro debatterats i spalterna, konstaterar Lennart Gunhamre som här ger sin syn på tro och religion.

Annons

Religiösa föreställningar har funnits så länge människan varit upprättgående, själviakttagande och medveten om sin egen och andras existens. Åska, blixt och dunder framkallade ett behov av att blidka naturens våldsamheter. Man började offra både djur och människor för att blidka gudarna.

När vi hade tillägnat oss ett språk, uppkom den klassiska frågan om vadan och varthän, det vill äga funderingar om livets mening och eventuella fortsättning. Här griper kyrkan och andra trossamfund in för att, trösta och erbjuda gemenskap. Men se upp! Gemenskap och tro kräver underkastelse och acceptans av det mystiska och oförklarliga. Före detta biskop Gärtner kallade treenigheten, utan vilken den kristna gudstron blir obegriplig, ett mysteriernas mysterium. Gud är en och densamme men uppträder som Fadern, Sonen och den helige Anden. 1+1+1=1. Men matematik är inte tro. Matematik är rätt eller fel. Det kan man inte säga om tron. Tron varierar över tid liksom etik och moral förändras från tid till annan och från situation till situation.

Gud är en och densamme men uppträder under olika namn. På vilken planhalva han spelar, när islamister slår ihjäl kristna, vet man först när matchen är över.

Bibeln och Koranen är bägge Guds egna ord tolkade av Moses respektive Muhammed. Samstämmigheten är inte så besvärande stor.

Som uppfödd i ett kristet land är jag förskräckt över det självporträtt Gud målar i Femte Moseboken. Han är stor och fruktansvärd och han hämnas oförrätter mot sig i andra och tredje led. Det skulle inte hålla ens i tingsrätten! Han fulländar bilden av en grym, blodtörstig och obeveklig diktator som ska utkräva hämnd och vedergällning. Han ska låta sina pilar bli druckna av blod och hans svärd skall mätta sig av de slagna och fångarnas blod. Det strider mot Genève-konventionen om behandlingen av krigsfångar. Den antogs förstås1949. Å andra sidan finns orden kvar i Bibel 2000!

Före detta ärkebiskopen K.G. Hammar skrev i en tidningsartikel att man bör nog tolka Bibeln med viss försiktighet. I annat fall måste kvinnan tiga i församlingen, precis som hon fått göra i nästan två tusen år. I katolska länder släpps hon ännu inte upp i predikstolen.

Bibeln har översatts ett antal gånger till svenska. Nya testamentet påbörjades 1526, sedan kom hela Bibeln under namnet Gustav Vasas bibel, därefter Gustav II Adolfs bibel, Karl XII:s bibel, Gustav V:s bibel och idag gäller Bibel 2000. Ett gemensamt drag hos dem alla är att innehållet är luddigt och motsägelsefullt. Därav ett gammalt latinskt uttryck, som säger: I bibeln kan var och en finna det svar man själv vill ha. Med andra ord en uppslagsbok med rundgång.

Lennart Gunhamre

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons