Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bevara Forsabergen

Länsstyrelsens granskningsyttrande (20111107) över Hudiksvalls kommuns översiktsplanförslag för vindkraft är intressant läsning.

Annons

På flera punkter menar länsstyrelsen att kommunen måste förtydliga sig, motivera bättre, att vissa delar är för kortfattade och översiktliga, etcetera. Man yttrar sig också över kommunens föreslagna områden för vindkraft.

Vi som värnar om Forsabergen så som de är i dag, tittar gärna lite närmare på yttrandet från länsstyrelsen som gäller våra berg. Så här yttrar man sig; ”Åsberget ligger delvis inom centralbygden i Forsa samt inom området södra fäbodskogen med höga kultur- och friluftsvärden bland annat den välbevarade Trogstavallen. Inom området anges felaktigt att det inte finns några forn- och kulturlämningar. Strax norr om ligger Storberget som är naturreservat. I handlingarna anges att det finns en intressent som vill uppföra sju vindkraftverk i området. Detta förhållande bör inte vara helt styrande för att området tas upp i den kommunala översiktsplanen för vindkraft. Samma förhållande gäller området Vallåsen där en intressent vill uppföra tre vindkraftverk...”

Mot bakgrund av detta yttrande samt alla de negativa synpunkter som kom in efter utställningen vore det egendomligt om man fattar beslut att tillåta en industriexploatering i natur- och kulturlandskapet runt Forsa.

Hans Bovin, Forsa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons