Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besluten ska fattas regionalt

EU-kommissionens kritik mot svensk vargpolitik är främst riktad mot licensjakt, och lågt tak för antal. De anser att vargens habitatstatus hotas.

Annons

Riksdagen har beslutat om nuvarande modell. Att vi ska eftersträva att forma en klok och långsiktig vargförvaltning, och med bevarandestatus. 80 procent av ledamöterna stod bakom beslutet. Ett maxtak – begränsat antal individer, licensjakt för kontroll och genetisk förstärkning. Utsättning, samt öppenhet för invandring för att stärka det genetiska urvalet, skyddsjakt.

Riksdagen, med sitt nationella ansvar och centralt givna mål, har vidare beslutat att vi skall ha en regional viltförvaltning. En samförvaltning, som bygger på tanken att det finns ett stort värde i att olika intressen och aktörer deltar i processen.

Det lokala deltagandet, och möjligheten att påverka, kan öka acceptansen hos de berörda. Eftersom människan, som en del av naturen, både påverkar och påverkas av den, är det helt logiskt att förvaltningen ligger på en regional nivå.

Det innebär att länstyrelsen med tjänstemän, representanter för glesbygdens människor i vargrevir, för fritidsintressena, fäbodbrukarnas, LRF, skogsbrukets, jägarnas och naturvårdsintressena samt politiken, deltar med sin kunskap i arbetet, i den komplexa process och de avvägningar för hållbar utveckling som föregår lokala beslut. Den formella nivån i länstyrelsernas viltförvaltnings delegationer.

Den svenska modellen har, enligt min mening, en balanserad och hållbar inriktning. Arbetet är inriktat på vargens långsiktiga överlevnad, och på en nivå som kan hanteras ansvarsfullt.

Beslut om förvaltningsnivåer, utifrån underlag som baseras på goda kunskaper och där konsekvenser för helhet beaktas, ska fattas regionalt, och ska vila på riksdagens fastlagda politik.

Vår rovdjurspolitik, med föresats om garanterad mångfald och bevarande av olika arters långsiktiga överlevnad, formas av oss.

EU-kommissionen och dess jurister misskrediterar svensk rovviltförvaltning, och hotar med EU-domstol. Det gäller i det perspektivet att regeringen tydligt hävdar vår linje, och att vi alla kategorier av berörda står emot denna omotiverade inblandning.

Hans Gradin (S)

ledamot i Gävleborgs viltförvaltningsdelegation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons