Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslut som kan stå kommunen dyrt

Regering och riksdag har under ett flertal år konstaterat och fastlagt att ett överskridande av vissa bullergränser från bland annat fordonstrafik är direkt hälsovådligt för utsatta medborgare.

Annons

Kompetensen, viljan och kunskapen måste starkt ifrågasättas bland de oppositionspolitiker som sitter i Hudiksvalls tekniska, S-styrda nämnd: Från Centern: Lars-Olov Widell, Mats Olsson, från Moderaterna: Håkan Rönnström, Jonas Holm och Stefan Segerbrand, från Folkpartiet: Lars Sjögren.

Regering och riksdag har under ett flertal år konstaterat och fastlagt att ett överskridande av vissa bullergränser från bland annat fordonstrafik är direkt hälsovådligt för utsatta medborgare.

Med denna sakkunskap har de till och med anslagit bidrag till kommunerna så att de kan tillrättalägga de misstag de genom åren förorsakat.

I Hudiksvall överskrids bullergränsnivåerna på ett flertal ställen i kommunen. Detta är fastställt genom seriösa mätningar. Trots detta höjer vår S-styrda kommun nivåerna med glädjerop och acklamationer från den så kallade oppositionen. Leve ohälsan!

Enade politiker i nämnden avser inte att komma tillrätta med problemet utan lägger i stället skulden och kostnaderna på fastighetsägarna.

Nyligen, 09.03.23, togs ett beslut i tekniska nämnden med stöd av de borgerliga ledamöterna innebärande: Vi stödjer S-regeringen i Hudiksvall och anslår inte tillräckligt med ekonomiska medel för att rätta till de fel och misstag som kommunen förorsakat och ger därmed fortsatt stöd att gränsvärdena kan överskridas. Låt i stället medborgarna bli sjuka och därmed drabbas landstinget av kostnaderna. Då klarar vi oss, är deras paroll.

Det märkliga är att en M-ledamot samt en MP-ledamot under tiden har informerats i detalj om sakförhållandena och på ett enkelt sätt hade kunnat ifrågasätta föredragaren Carl-Axel Larssons vinklade information. Ledamöterna stödde en fortsatt väg mot ohälsa till förmån för sittande S-ledning. De kunde ha reserverat sig.

"Vi hjälper er i detta ärende och ni hjälper oss i något annat" tycks vara ledordet för bland annat moderaterna.

Vägverket mitt som administrerar detta statliga bidrag, regering och riksdag, miljödomstol och Miljööverdomstol kommer nu ta ställning till ärendet.

Genom visad inkompetens, oförmåga, och ovilja bland våra politiker skulle det inte förvåna oss om Vägverket drar in det statliga bidraget och kommunen – genom domslut – får bekosta åtgärderna till 100 procent på egen bekostnad det vill säga via skattemedel från medborgarna i Hudiksvalls kommun.

Ett stort SKÄMS till de borgerliga ledamöterna som tagit ställning och lismat med i ärendet samt ett DUBBELSKÄMS till moderaten och miljöpartisten som varit insatta i problematiken och inte ens velat visa sin inställning: att bekämpa ohälsan.

Inte undra på att Hudiksvalls S-kommun är och kommer att förbli S-styrd när kompetensbristen, viljan gör sig så uppenbar bland oppositionen.

På uppdrag:

Arne Jansson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons