Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berget under Åvik håller inte måttet för en tunnel

Av Trafikverkets, TRV, utvärdering av mitt tunnelförslag kan man få intrycket att det avfärdats av flera olika skäl. Men det är en missvisande bild, skriver Sigurd Melin.

Annons

Det finns ett avgörande problem med förslaget, och det är att berggrunden under Åvik visat sig ligga väldigt djupt under markytan. Och finns det inget berg är det svårt att borra tunnlar. Visst går det, och om det varit fråga om en kortare sträcka, och om detta vore det enda alternativet, så hade man fått göra det. Nu är det frågan om en längre sträcka, och det finns andra alternativ. Därför släpper jag idén, och eftersom grundidén är densamma i alla mina tre föreslagna alternativ så faller alla tre.

De andra konsekvenser som TRV tar upp är däremot inga avgörande problem, som påverkan av enskilda brunnar, störningar i befintlig tågtrafik under byggtiden, lågpunkt i tunneln, flyttning i sidled av Bergsjövägen etc. Alla spårdragningsalternativ medför större och mindre problem som måste lösas. Inga oöverstigliga tekniska utmaningar, men de kostar förstås pengar, och påverkar därmed den ekonomiska kalkylen för respektive alternativ. I denna kalkyl ska man för övrigt inte bara jämföra själva anläggningskostnaden, utan också värdera och räkna in framtida effekter som buller, barriäreffekter, olycksrisker, med mera. Därför kan ett bra alternativ motivera en högre byggkostnad.

TRV ser visserligen fördelarna med mina förslag men skriver att dessa även går att uppnå med det västra korridoralternativet. Och visst är det så. Genom att välja det västra alternativet i stället för det östra skulle vi slippa riva flera stora och viktiga byggnader i centrum. Vi skulle också slippa en barriär i form av en bullrande trafikled som för all framtid skulle dela staden i två halvor. Men det västra alternativet har andra nackdelar, som ett trist stationsläge långt från stadens centrum och ett 900 meter långt och 25 meter djupt schakt i västra kanten av tätorten. Ett val mellan pest och kolera, som många har uttryckt det. Med något av mina förslag hade vi sluppit båda och istället kunnat få en riktigt bra lösning för Hudiksvalls fortsatta utveckling. Men nu har de fallit, och detta bara av ett enda skäl. Men ett avgörande sådant, nämligen att berggrunden under Åvik visade sig inte hålla måttet. Höjdmåttet.

Sigurd Melin

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons