Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre sent än aldrig!

Följetongen om Brotorget rullar vidare, och vi välkomnar det initiativ som tekniska nämndens ordförande tagit, då han för kommunens räkning undertecknat en begäran om rättelse i lagfartsärendet hos Inskrivningsmyndigheten.

Annons

Följetongen om Brotorget rullar vidare och än är sannolikt inte sista kapitlet skrivet.

Från Folkpartiets sida välkomnar vi det initiativ som tekniska nämndens ordförande tagit, då han för kommunens räkning undertecknat en begäran om rättelse i lagfartsärendet hos Inskrivningsmyndigheten. Frågan är varför det skulle behöva dröja så lång tid innan detta skedde? Värdefull tid har gått till spillo.

Det har ju länge varit känt för kommunen att felaktig lagfart utfärdats. Folkpartiet har länge hävdat, att kommunen omgående skulle begära rättelse i lagfartsärendet. Tyvärr har inte vi som oppositionsparti möjlighet att företräda kommunen i ett sådant ärende. Nu är det ett krav att kommunledningen omgående ska tillse att köpet går åter i enlighet med avtalet. Det är naturligtvis också högst olyckligt, att man inte tidigt har kopplat in en kunnig advokat, som kunnat föra kommunens talan i samtal och förhandlingar.

Vi ser det som uppseendeväckande att Olle Nilsson Sträng går ut och öppet kritiserar åtgärden från Tekniska nämndens ordförande, då han själv vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari uppgav att kommunen skulle begära rättelse i lagfarten. Vi finner det anmärkningsvärt och oroande att man inom den styrande majoriteten inte kan föra en dialog i en sådan här viktig fråga.

Av tidningarna har vi fått reda på att Nilsson Strängs så kallade förhandlingar med ägarna nu avbrutits på grund av att kommunen begärt rättelse i lagfartsfrågan. Nilsson Strängs uppdrag från kommunfullmäktige var enligt vår uppfattning solklar, nämligen att kontakta ägarna och meddela att kommunen hävdar att avtalet gäller och att köpet ska gå åter, eftersom byggstart ej skett.

Beträffande byggstart finns tydligen två olika uppfattningar: Kommunen hävdar att byggstart ej har skett, motparten hävdar motsatsen. Eftersom byggstart är central i frågan om köpets återgång enligt avtalet, så borde kommunens agerande vara självklart. Ärendet får avgöras i domstol.

Vi ställer oss även frågan varför man till varje pris vill undvika en prövning av såväl lagfarten som avtalet. Borde inte alla parter vara angelägna om att allt redovisas och får en behandling som tål granskning? Från Folkpartiets sida ser vi det som ytterst angeläget att den fortsatta hanteringen av ärendet sker med stor öppenhet. Det har inte varit tillfredställande att den enda information som givits om alla märkliga turer är rapporteringen via media.

Folkpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Hammarberg

Leif Jonsson

Jan Karlsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons