Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avskaffa landstingen

I Uppdrag Granskning framgick att Sundsvalls sjukhus är den olönsammaste landstingsenheten i Sverige men inte unik. Nyligen har Gävleborgs landsting visat sig inte behärska personalanställningens ABC trots flest administratörer per läkare. Vårdköerna är långa, kostnaderna höga och åtgärderna har varit att avskeda fotfolket det vill säga sköterskor och biträden.

Annons

Ett storsjukhus har många likheter med storindustri. I sistnämnda fallet går verksamheten i konkurs om den bedrivs som i Sundsvall. För att rädda ett storföretag i kris vidtar man därför tre huvudåtgärder. 1) Byte av ägare och ledning. 2) Produktivitetsförbättringar. 3) Sanering av balansräkningen.

Översätter man dessa åtgärder på sjukhusproblematiken betyder detta att landstingens roll som ägare är utagerad. Politiker och administratörer har visat att de inte klarar ägar- och ledarrollen. Lägg därför ner landstingorganisationen och sätt de större sjukhusen under en statlig kontrollmyndighet samtidigt som deras balansräkningar skuldsaneras. Förse universitetssjukhusen med kompetenta styrelser bestående av läkare, företagsledare, tekniker. Låt de mindre sjukhusen drivas privat och av kommunerna.

I den utredning som landshövdingen i Västerås ledde för något år sedan var förslaget att slå ihop landstingen till ännu större enheter. En lösning som inom industrin visat sig vara synnerligen misslyckad när de ingående bolagen är olönsamma.

När sjukhusen frigörs från sina vattenskallar av politiker och administratörer kommer en oerhörd kostnadsbesparing att ske samtidigt som den operativa personalen befrias från de krav på synpunkter, utredningar etcetera som det administrativa huvudet omättligt kräver. Denna tidsvinst, som är mycket stor, kan av personalen i stället utnyttjas till patientvård.

Läkarna, som på 50- och 60-talen var högstatusmänniskor och välbetalda, har devalverats till landstingsanställda. Följden har blivit, när man inte tjänar bra och känner dålig självtillfredsställelse, att man kompenserar detta med reglerad arbetstid som ger fritid och möjlighet till andra egotripper. En annan konsekvens är att läkare i likhet med hantverkare blir enmansföretagare som fakturerar sjukhuset sina tjänster. Därigenom kan de bra läkarna bli hårt anlitade och högt betalda samtidigt som produktiviteten stiger.

Kåren av sköterskor och biträden ska inte avskedas med osthyvelmetoden utan organiseras i självstyrande grupper med stor flexibilitet och som förses med klara produktivitets- och kvalitetsmål. Vid måluppfyllande ska bonusar utgå som ökar arbetstillfredsställelsen och motivationen. Det var en gammal industriman och regeringsrådgivare som slog fast som ett axiom att politiker inte ska driva företag. Jag vill tillägga – inte heller sjukhus.

Lennart Nellbeck

företagsdoktor

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons