Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Även administrationen måste bidra

För att kunna ge våra medborgare bra vård även i framtiden måste vi använda våra resurser på bästa sätt, och alla verksamheter måste bidra. Om administrationen inte förändras kommer vi i stället att vara tvungna att ta dessa resurser från vården.

Annons

Svar till Sekreterare en del av primärvårdsteamet (7/5).

Beslutet om att effektivisera den verksamhetsnära administrationen med motsvarande 100 heltidstjänster togs av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i augusti 2008. Tjänsterna är fördelade på läkarsekreterare, vårdpersonal som arbetar med administration och övriga administratörer. Förändringen beräknas ge en ekonomisk effekt på cirka 40 miljoner kronor under 2010 och 2011.

För att kunna ge våra medborgare bra vård även i framtiden måste vi använda våra resurser på bästa sätt, och alla verksamheter måste bidra. Även administrationen. Om administrationen inte förändras kommer vi i stället att vara tvungna att ta dessa resurser från vården.

I dag finns många olika sätt att hantera administrativa uppgifter. Ett viktigt mål med projektet är skapa enhetliga arbetssätt och rutiner. På så vis kommer vi att kunna bibehålla patientsäkerheten.

Primärvården kommer även i framtiden att ha tillgång till ett effektivt administrativt stöd, och medarbetares kompetens och erfarenheter av verksamheterna ska tas till vara i den nya organisationen. Förändringen innebär inte att läkare ska utföra sekreteraruppgifter.

Det administrativa stödet kommer även i framtiden att finnas i direkt anslutning till verksamheten för de arbetsuppgifter som kräver det. Läkarsekreterare kommer att organiseras i tio samordningsenheter runt om i länet, och arbetet på samordningsenheterna kommer att organiseras så att det blir möjligt att variera arbetsuppgifter. Till exempel dokumentation, mottagnings- och receptionsarbete.

Ett nytt projekt har dessutom startats och där kommer man att arbeta med att ta fram former för hur den nya verksamhetsnära administrationen ska se ut. Som en del i det projektet kommer team att besöka varje vårdenhet i länet för att säkerställa att kunskapen om varje verksamhets speciella förutsättningar tas tillvara. Detta för att säkra patientsäkerhet och att inga administrativa arbetsuppgifter ligger kvar på vårdpersonal.

Primärvården kommer att arbeta med att hitta bra lösningar för att den nya administrativa organisationen ska fungera väl tillsammans med vårdvalsreformen.

Kenth Larsson

projektägare verksamhetsnära administration

förvaltningschef lednings- och verksamhetsstöd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons