Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Att satsa på barns och ungas hälsa och mående är en social investering"

Barn- och elevhälsans skolkuratorer i Ljusdals kommun om risken med att spara pengar som kommer att göra att barn- och elevhälsan drabbas hårt.

Annons

Enligt förslaget om besparingar inom utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun kommer barn- och elevhälsan att drabbas hårt. Det innebär i förlängningen att eleverna drabbas då skolsköterskor, specialpedagoger och skolkuratorer inte kommer att vara tillgängliga för elever och personal i lika hög grad som tidigare.

Enligt besparingsförslaget beror förslaget på neddragningen av "minskat antal elever" i vår kommun. Vi skolkuratorer skulle vilja belysa detta utifrån vårt perspektiv där vi möter elever med psykosociala problem och psykisk ohälsa dagligen. Att elevunderlaget minskar betyder inte per automatik att antalet elever i behov av stöd minskar eller att den psykiska ohälsan minskar. Vi upplever ett stort tryck att få kontakt med oss idag och eftersom de flesta av oss arbetar på flera skolor upplever vi att vi idag inte är tillräckligt tillgängliga för varken elever, föräldrar eller personal.

I en skrivelse av vårt fackförbund, Akademikerförbundet SSR, år 2013 kallad Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat framgår att 300 elever/skolkurator är ett riktmärke för en skolkurator att kunna arbeta tillfredställande med sitt uppdrag. Enligt Skollagen ska vi stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Ett hinder kan vara psykosociala problem och psykisk ohälsa. I Ljusdals kommun arbetar vi i dag med cirka 500 elever per skolkurator fördelat på ett fysiskt stort skolområde. Ett annat uppdrag vi har är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande riktat mot alla elever och det är ett uppdrag som inte kommer att kunna prioriteras vid en neddragning av personal. Att satsa på barns och ungas hälsa och mående är en social investering som gynnar Ljusdals kommun i framtiden.

Barn- och elevhälsans skolkuratorer i Ljusdals kommun:

Madeleine Lundholm, Mari-Helen Bodforss, Ida Albinsson, Anna Eriksson Tomassone, Lena Norman Olsson, Liselotte Kanon

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons