Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återbetala till AP-fonden

Sveriges Pensionärers Riksförbund kräver att regering och riksdag vidtar sådana åtgärder, främst återbetalning till AP-fonden, att en utlösning av bromsmekanismen år 2010 undviks.

Annons

Omkring år 2000 överfördes totalt cirka 260 miljarder kronor från AP-fonden (buffertfonden) till statskassan. Bakgrunden var ett riksdagsbeslut baserat på princippropositionen 1994 om det nya pensionssystemet. Sådana överföringar motiverades bland annat med att det nya pensionssystemets konstruktion ställde mindre krav på buffertfond, bland annat genom den restriktion för pensionsuppräkningarna som följsamhetsindexeringen kunde medföra. Ytterligare motiv var viss omfördelning av betalningsansvaret mellan fonden och statskassan, något som statskassan dock kompenserats för genom införande och höjning av andra arbetsgivaravgifter. Ett uttalat villkor för framtida överföring var dock att den inte skulle få äventyra en betryggande fondstyrka.

År 1998 fattade riksdagen ett mera definitivt beslut om det nya pensionssystemet (1997/98:SfU13) bland annat om införande av ytterligare en restriktion för pensionsuppräkningen, nämligen den automatiska balanseringen (bromsen). Det beslutet ställde helt nya och större krav på buffertfondens storlek. Märkligt nog fattade man samtidigt beslut om att försvaga fonden genom att fullfölja tidigare intentioner att överföra medel till statskassan. Man började med 45 miljarder kronor för vardera året 1999 och 2000 och ökade sedan på så att totalbeloppet blev cirka 260 miljarder kronor.

Enligt bland annat Ekonomistyrningsverkets senaste budgetprognos har den ekonomiska utvecklingen för AP-fonden varit så negativ under år 2008 att bromsen kommer att utlösas med början år 2010. Det kommer att medföra inte bara otillräcklig värdesäkring av pensionerna utan kanske också minskade pensioner nominellt. Beräkningar ger vid handen att denna situation inte skulle ha uppstått om AP-fonden hade fått behålla sitt kapital. Med de 260 miljarderna jämte avkastning skulle den ytterligare försvagning av privat- och samhällsekonomin som ett bromstillslag nu medför ha undvikits. Att notera är att löpande utgifter för tilläggs-/inkomstpensionerna inte belastar statsbudgeten, enbart ger skatteintäkter motsvarande cirka 50 procent av pensionsutbetalningarna.

Sveriges Pensionärer Riksförbund, SPRF, ser med stor oro fram emot en utveckling med utlösning av bromsmekanismen. Pensionärerna är redan en hårt ansatt grupp, särskilt de äldre tilläggspensionärerna som ännu inte ens återfått sin köpkraft från 1990-talets början. Dagens pensionärer belastas dessutom med ett diskriminerande skattesystem, både genom att de betalar högre inkomstskatt än de yrkesaktiva och skattevägen betalar avgifter till deras pensioner.

Sveriges Pensionärers Riksförbund kräver att regering och riksdag vidtar sådana åtgärder, främst återbetalning till AP-fonden, att en utlösning av bromsmekanismen år 2010 undviks.

Roland Laurin

ordförande SPRF avdelning 12 Söderhamn/Hudiksvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons