Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åsa Lindestam (S): ”Stolt över Sverige”

Annons

Kvinnor för fred skrev (Insänt 23/12 ) att de skäms över Sverige. Jag känner precis tvärtom. Jag är oerhört stolt över Sverige och över den svenska regeringen som aldrig tvekar att stå upp för demokrati och frihet. Frågor som rör försvaret för våra demokratiska fri- och rättigheter är tätt sammanvävda med en pragmatisk och ansvarsfull säkerhetspolitik. Dessa frågor måste hanteras med varsam eftertänksamhet baserad i en praktisk verklighet. Om vi vill behålla vårt fria demokratiska samhälle måste vi också vara beredda att försvara det.

Sverige värnar och står upp för demokrati, fred, tolerans och den enskildes frihet. För oss är diplomati och förebyggande freds- och ickevåldsinsatser avgörande och det som alltid står i förgrunden. Men vi får aldrig glömma att det som känns självklart för oss inte är det för andra. Vi kan aldrig ta demokratin och självbestämmandet för givet. Demokratin måste försvaras annars går den förlorad. Sverige ska därför ha ett tätt samarbete med nationer som delar våra demokratiska grundvärderingar och som försvarar fred och frihet. Vi ska samarbeta för att bygga säkerhet.

Värdlandsstöd är ett sammanfattande begrepp på det civila och/eller militära stöd som lämnas i fred, kris och krig av en stat till en annan stat eller organisation, och som efter inbjudan till övningsverksamhet, transitering och/eller insatser, befinner sig på värdlandets territorium. Förmåga till värdlandsstöd är en grundförutsättning för att kunna ge och ta emot militärt stöd. Värdlandsstöd förutsätter avtal som reglerar relationen mellan de aktuella aktörerna. Förberedelserna underlättas genom att generella samförståndsavtal, dvs. övergripande ramavtal med grundläggande principer, ingås i förväg i stället för att fullständiga avtal behöver ingås inför varje enskild aktivitet, till exempel en övning. Värdlandsstödsavtalet med Nato som Sverige undertecknade i september 2014 är ett sådant övergripande avtal.

Syftet med värdlandsstödsavtalet är att säkerställa att Sverige kan lämna effektivt stöd för militär verksamhet på svenskt territorium i samband med övningar, krishanterings- eller andra insatser. Det skapar förutsättningar för att öka Sveriges förmåga att ge och ta emot militärt stöd. Detta ligger i linje med den solidariska säkerhetspolitiken och vårt försvar för frihet och demokrati.

Värdlandsstödsavtalet är ett övergripande strategiskt avtal där bl.a. juridiska och finansiella aspekter av att ge och ta emot stöd regleras. Avtalet innehåller grundläggande principer och procedurer för värdlandsstöd och kan användas över hela skalan av situationer från fred, kriser till krig. Avtalet blir endast tillämpligt i de fall Sverige först fattar ett nationellt beslut om att begära/ta emot militärt stöd från Nato i något avseende. Värdlandsstödsavtalet ger inte Nato någon rätt eller skyldighet att verka på svenskt territorium på egen hand. Inte heller får vapen placeras på svenskt territorium utan tillstånd. Det är Sverige som även framöver avgör om eller när Nato-verksamhet får äga rum på svenskt territorium.

Värdlandsstödsavtalet tydliggör således ansvarsfördelningen mellan Sverige och Nato vid en Nato-ledd aktivitet i Sverige. För mig är det en självklarhet att det är vi svenskar som själva ska bestämma över vårt land och våra handlingar. Vi ska inte gå med i Nato. För att värna Svenskt självbestämmande är det viktigt att tydligt reglera ramarna för våra internationella samarbeten.

Åsa Lindestam (S)

vice ordförande i Försvarsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons