Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är vindkraft bra för Hudiksvall?

Bygg gärna vindkraft på väl valda områden med goda vindförhållanden som framför allt finns i fjällvärden och södra Sveriges kuster.

Annons

Nu presenteras gång på gång nya vidlyftiga planer på att bygga stora antal av vindkraftverk på olika ställen i Hudiksvall kommun med omnejd. I Nordanstig fanns ett förslag på hundratals verk som efter sansade diskussioner med närboende reducerades till ett tjugotal.

På Vårdkasberget nordost om Hudiksvall och cirka 2,5 kilometer till kommunens största fritidshusområde Stensön, Storsand, Lakbäck och Dressviken med cirka 400 fastigheter finns redan fem 135 meter höga vindkraftverk. Dessa kraftverk byggdes innan Hudiksvalls kommun hade en översiktsplan eller ens någon vindkraftspolicy värda namnen. Hudiksvalls kommun planerar nu åter tillåta ytterligare 20 stycken lika stora vindkraftsverk cirka 800 meter från Stensön i norr till cirka 800 meter norr om Håckstas bebyggelse.

Här några frågor som jag vill att kommunpolitiker som varit positiva till utbyggnaden tar ställning till.

1. Hornslandets norra del/kustremsa en unik orörd naturmiljö utan bebyggelse, ekopark och av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism. Hur påverkas upplevelsen av ett vindkraftindustrilandskap i närheten.

2. Hur påverkar ett vindkraftindustrilandskap synliga från de av riksintresse kulturmärkta fiskelägena Bålsön och Kuggören?

3. Hur ser man på förhållandet att kommunen lagt ett område av riksintresse för vindkraft mitt i kommunens största närbelägna fritidsområde?

4. Betänk också att ert slutgiltiga beslut har betydelse för närboende och deras barn och barnbarn i minst 20 år framåt?

Det måste kännas skönt som politiker att kunna säga, vi tog ett vettigt beslut där energiproduktion, närboendes vilja, natur och kulturvärden vägdes in med största möjliga fingertoppskänsla.

En kraftig utbyggnad är inte till gagn för Hudiksvalls kommun som i konkurrens om kvalificerad arbetskraft med andra kommuner vill visa upp ett attraktivt boende med natur och kulturupplevelser för de som vill satsa på en framtid i vår kommun.

Bygg gärna vindkraft på väl valda områden med goda vindförhållanden som framför allt finns i fjällvärden och södra Sveriges kuster men se till att denna översubventionerade (över 32 öre/kWh) får konkurrera på samma villkor som de satsningar på biogas, kraftvärme baserad på biobränslen och uppgradering av befintlig vattenkraft.

Nationalekonomiskt och miljömässigt ett vettigt resonemang.

Sverige måste annars köpa miljövidrig el från tyska kolkraftverk eller ännu värre från Polens lortiga kolkraftverk när vindkraftverkens produktion är låg eller obefintlig.

Kalla vinterdagar då energibehovet är som störst är oftast helt vindstilla.

Erik Nordström

fritidsboende i Storsand sedan 1956

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons