Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är detta patientcentrerad vård?

/
  • Var så säkra, medborgare, från ambulanspersonalens håll oroar vi oss för er säkerhet och vi undrar: Är detta den patientcentrerade vård chefer och politiker talar om? skriver Rasmus Bjerén.

Jag och mina kollegor tolkar studiernas resultat som att jourbeslutet hotar patientsäkerheten, vilket oroar oss, skriver Rasmus Bjerén i ett inlägg i debatten om jourambulans i länet.

Annons

Den 10 mars beslutade Region Gävleborg att utöka jourtjänstgöringen för ambulanspersonal. För personalen är det tydligt att detta riskerar patienternas säkerhet och när makthavarna fyller medierna med begrepp som "patientcentrerad vård" är det hög tid att se till verkligheten.

I januari sammanställde jag ett antal vetenskapliga studier relaterade till olika aspekter av jourförslaget till ambulansledningen och divisionschef Helena Björkman. Studierna berörde bland annat tjänstgöringstider, veckoarbetstidens längd, stressfaktorer i ambulansarbetet, sömnkvalitet vid tjänstgöring i ambulanssjukvården och flera av faktorernas samband med uppkomst av vårdskador. Några studier berör specifikt ambulanssjukvård i glesbygd, vilket gör dem extra relevanta för vår region.

Jag och mina kollegor tolkar studiernas resultat som att jourbeslutet hotar patientsäkerheten, vilket oroar oss. Jag har därför frågat hur ledningen förhåller sig till detta samt om de kan presentera rön som pekar åt motsatt håll. Resultat: Tystnad.

När jag ställde verksamhetschef Jörgen Tranevik frågan i ett möte med personalen blev resultatet sekunder av talande tystnad. Sedan vände han sig till en av mina kollegor i stället: "Hade du någon fråga?". När jag upprepade gånger mejlat Helena Björkman har hon undvikit att svara. Till sist svarade hon med att helt ignorera patientsäkerhetsfrågorna och i stället framföra att "debatten ibland går utanför gränserna på sociala medier och på debattsidor". Samtidigt efterfrågade hon "fokus på fakta" och "god intern dialog". Hur dessa önskemål skall tolkas är oklart, då hon tycks ovillig att svara på just faktafrågor. Kanske var svaret mest ett resultat av den kritiska insändare av undertecknad som publicerats i media endast några timmar tidigare (12/2)?

Medborgarna i Gävleborg ska veta att samtidigt som ledningen hävdar att patientsäkerheten inte hotas så har man, trots påtryckningar, undvikit att göra en riskanalys avseende jourens påverkan på patientsäkerheten. Detta trots personalens oro och Patientsäkerhetslagens (2010:659) krav i 6 kap. §1: "Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet". Huruvida ledningen uppfyller detta lagkrav är svårt att bedöma så länge de konsekvent vägrar svara på frågor eller på ett transparent sätt analysera riskerna. Bristen på intresse är dock en tydlig signal som varje medborgare med självbevarelsedrift bör dra sina egna slutsatser kring.

Var så säkra, medborgare, från ambulanspersonalens håll oroar vi oss för er säkerhet och vi undrar: Är detta den patientcentrerade vård chefer och politiker talar om?

Rasmus Bjerén

specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons