Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ansvaret för livsresan är stort

Även som pensionär har man en demokratisk rättighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen, och ska inte förbigås på grund av ålder, bristande kunskap eller handikapp.

Annons

Vad är en pensionär? Frågeställningen kan synas märklig, men utifrån olika debatter och kommentarer, är frågan viktig och framför allt, att svaret får beskrivas av oss pensionärerna själva.

Vi i SKPF avdelning 50, vill lyfta fram vårt tydliga svar på den aktuella frågan.

Pensionärer är ingenting annat än mogna, erfarna människor, vars kunskaper ofta är en illa utnyttjad resurs, och vars behov av vård och omsorg är ett självklart samhällsansvar.

Vad kan vara viktigare än se och ta tillvara dessa mogna, erfarna människors kunskaper och arbets- och livserfarenheter i olika sammanhang.

Alla dessa människor har olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter men de har alla genomgått Livets hårda skola!

Livserfarenheten tillsammans med arbetslivserfarenheten, behövs för att kunna utveckla och gå framåt. Historien är viktig för att kunna se nya utmaningar och nya möjligheter. Den är också viktig, så att det inte görs nya misstag.

Erfarenheterna, måste värderas på ett helt annat sätt än vad den görs i dag. Det måste i en samhällsutveckling ses som en tillgång och inte en belastning. Det är en mycket märklig situation, när vi kan konstatera att det finns lagstiftning som missgynnar de människor som på grund av ålder och ohälsa lämnat arbetslivet, men med den ovärderliga arbets- och livserfarenheten.

Här har vi som organisation den i särklass viktigaste uppgiften, att slå vakt om medlemmarnas och andra pensionärernas intressen i vårt samhälle. Även som pensionär har man en demokratisk rättighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen, och ska inte förbigås på grund av ålder, bristande kunskap eller handikapp.

För oss i SKPF, är det också en självklarhet att pensionärerna ska få uppleva en ekonomisk rättvis trygghet. Det är intressant och glädjande att konstatera, att nu har vi tydliga budskap från de olika politiska blocken om att de sett och förstått, att det finns orättvisor som drabbar de äldre.

Detta tydliga besked, kommer vi att stämma av efter valet, för det är självklart så, att vi förutsätter att givna löften håller! Alltså, vi har anledningen att i detta avseende, se ljust på framtiden men, det finns det som oroar.

Det som oroar är, att den svenska modellen urholkas. SKPF stöder den svenska modellen med en generell världfärdspolitik, som utgår från en solidarisk finansiering av förmåner och där var och en betalar efter sin förmåga.

Det är en mänsklig rättighet, att få åldras tryggt med en fortsatt meningsfylld vardag. Rätten att få uppleva sig behövd och bli bemött med respekt för den man är, där vård och omsorg bygger på medmänsklighet och känslighet för personliga behov och önskemål.

Ansvaret är stort, för att hela vår livsresa ska bli så bra som det är möjligt, för alla!

Styrelsen för

Svenska Kommunalpensionärernas

Förbund (SKPF) Avd 50

genom ordförande

Elsie Bäcklund Sandberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons