Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Än finns tid för eftertanke och att ändra sig

Konsekvenserna av sparkraven kommer att drabba hela kommunen. Det man spar kortsiktigt inom ett område kan på sikt bli stora förluster och kostnader inom andra områden. Det här berör kommunen som helhet.

Annons

Barn och utbildningsnämnden har ålagts stora sparkrav. I det här läget kommer ett förslag till ny organisation för gymnasieverksamheten. Förslaget handlar bland annat om att en tjänst som chef för de frivilliga skolformerna inrättas. De båda gymnasieskolornas lokala ledning och administration ska minska. Även när det gäller annan personal kommer det att ske en stor minskning.

Kännetecknande för effektiva skolor brukar man säga är att personal har tid för reflektion och inte överlastas av uppgifter uppifrån. Med det nya förslaget är risken stor att allt fler administrativa uppgifter och annat som inte har med den pedagogiska verksamheten att göra ökar. Det kommer att drabba eleverna och framför allt de med de största svårigheterna och behoven. Skolan har både ett pedagogiskt och socialt uppdrag.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är på många sätt olika och man arbetar utifrån olika förutsättningar. Arbets- och ansvarsområdet för en verksamhetschef och rektorer kommer att bli orimligt stort. En önskan om att det här ska leda till samverkan mellan liknande program är inte given. Samverkan kan finnas ändå och ska i så fall ske utifrån att det är bra för eleverna.

Att prata om mindre elevkullar när det gäller gymnasiesärskolan blir inte rätt. Skolan säljer ju platser till många kommuner i landet.

Med hjälp av bra kvalité och marknadsföring har elevantalet stigit. Det finns inget som i dag visar på en minskning. Höghammarskolan har ett gott rykte och kan erbjuda en specialiserad verksamhet utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Med de förändringar som föreslås kan det här snabbt ändras. Vill inte kommunen satsa framåt finns det stora risker att erfaren, kunnig och kompetent personal söker sig till andra verksamheter, kanske i andra kommuner.

Har inte Höghammarskolan längre en specialiserad verksamhet att erbjuda, är det inte intressant för andra kommuner att köpa platser här.

Konsekvenserna av sparkraven kommer att drabba hela kommunen. Det man spar kortsiktigt inom ett område kan på sikt bli stora förluster och kostnader inom andra områden. Det här berör kommunen som helhet.

Bromsa nu! Det här går för fort. Innan man tar så här viktiga beslut behövs det ett tillräckligt beslutsunderlag.

Är det här verkligen ändamålsenligt för Höghammarskolan och Torsbergsgymnasiet ur ekonomiskt, verksamhetsmässigt och elevernas perspektiv?

Gisela Hegmar

Förälder och verksam som specialpedagog

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons