Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alternativen täcker inte kärnkraften

Hans Degerman i replik på kärnkraftsinlägg på helahälsingland.se:

Annons

Thorild Dahlgren har i insändare ( helahälsingland.se 19/4 ) uttryckt en önskan om att kärnkraften i Sverige borde stängas ner snarast möjligt. Hon hävdar att det finns mindre miljöbelastade källor för produktion av el-energi. Det är i och för sig sant men de räcker inte till att ersätta kärnkraften.

Dahlgren kan bli bönhörd förr än hon anar. Ägarna till kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn har under år 2015 meddelat att man kommer att stänga 2 reaktorer var före år 2020 p.g.a. svåra förluster genom låga priser, höga skatter och för att man inte kan räkna hem de investeringar i säkerhet till år 2020, som man ålagt kärnkraften. Då försvinner alltså fyra av våra tio reaktorer.

Kärnkraftsindustrin svarar för i runda tal 40 procent av landets elkraft. Vindkraften levererar bara när det blåser lagom mycket och måste stödjas av vattenkraften för att reglera svängningarna i produktionen. Fortsatt utbyggnad vindkraften riskerar våra nu skyddade fyra älvar. Vindkraften är till skillnad från kärnkraften starkt subventionerad av staten, vilket naturligtvis bidrar till det låga priset på el. Dessutom drabbas kärkraften som enda produktionsslag av en effektskatt som kan kallas en dödskyss från statsmakten.

Vattenfall, som är huvudägare till fem av de kvarvarande reaktorerna i Ringhals och Forsmark, har nu under vintern och våren i media meddelat att man ser stora svårigheter att kunna fortsätta driva sina anläggningar efter år 2020 på grund av låga priser, den höga effektskatten som ålagts kärnkraften och osäkerhet om man utan svåra förluster kan genomföra de omfattande investeringar i säkerhet, som statsmakten krävt till år 2020. Man kommer att räkna på detta nu och senare under detta år meddela sitt ställningstagande.

Om landets kärnkraft stängs ner innan vi har säkra förnyelsebara alternativ som kan ersätta 40 procent av en säker energikälla ställs vårt land inför svåra problem. Vi kommer med stor sannolikhet även i fortsättningen drabbas av köldperioder med högtryck och vindstilla som kan innebära att den inhemska produktionen inte räcker. Import kan vara osäker, om andra länder drabbas av samma kyla som vi, särskilt sedan Tyskland år 2020 stängt sitt sista kärnkraftverk. Och erbjuds vi import består den ganska säkert av skitig kol- eller oljekraft. Vi kan drabbas av torrperioder som innebär låg fyllnadsgrad i vattenkraftsmagasinen.

Allt detta kan leda till kaos, elransonering, utkylda lägenheter och lokaler, stora svårigheter för näringslivet och för vår infrastruktur. Alla våra datorer, servrar, apparater och utrustningar, som drivs av el, måste försörjas med en elkraft som håller fastställd nivå av strömstyrka, spänning och frekvens. Blir tillförseln av el för låg uppstår en risk att en stor mängd nödvändig apparatur slås ifrån eller förstörs.

Kärnkraftsindustrin måste få ett klarläggande från staten under innevarande år, att man kommer att lyfta bort de mest besvärande skatterna, som tynger industrin och vilka andra åtgärder man kan vidta för att underlätta fortsatt drift åtminstone tills fullgoda förnyelsebara alternativ finns tillgängliga.

Hans Degerman

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons