Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla har inte kunnat ta del av information om måsbestånd

I juli annonserades i ortspressen att de som upplevde sig störda av måsbeståndet kunde fylla i en enkät på kommunens hemsida, men alla har inte kunnat ta del av informationen, skriver Märtha Söderlund. Hon får svar av kommunens fastighetschef Per Molin.

Annons

Det har blivit betydligt trivsammare att promenera runt Björktjäratjärn i Bollnäs. Det har rensats närmast gångvägen som därmed blivit lättframkomlig för barnvagn, rullstol, etcetera. På de ställen som alltid har varit blöta har de gamla rören bytts ut och framkomligheten har underlättats. Nu väntar vi att vattenbrynet runt tjärnen ska gallras och glesas ur.

I juli annonserades i ortspressen att de som upplevde sig störda av måsbeståndet kunde fylla i en enkät på kommunens hemsida. En kopia på annonsen sattes upp på samtliga entrédörrar på kvarteret Bonden.

Den 12 juli tog jag kontakt med Per Molin på Bollnäs kommun. Inom Bonden har vi hyresgäster från fjorton olika länder, de flesta med utomeuropeiska alfabeten. Jag frågade Molin hur de hade underrättats om enkäten. Den detaljen hade man missat.

Svaren skulle vara inne senast 5 augusti, men ännu så dags hade vi inte sett några översatta meddelanden. Är inte våra nysvenskars åsikter värda att beaktas eller är enkäten ett spela för gallerierna?

Märtha Söderlund

Per Molin, fastighetschef, svarar:

Till att börja med så kan vi försäkra att enkäten angående måsfåglar inte är ett spel för galleriet. Enkäten är en viktig del av det utredningsarbete som utförs för att klargöra om åtgärder mot störning av måsar skall utföras och så fall på vilket sätt. Förutom enkäten utförs ytterligare åtgärder i utredningsarbetet. En fysisk inventering av måsförekomst och störningar på olika platser och olika tider på dygnet har utförts. En naturvärdesinventering av Björktjäratjärn och dess omgivningar ingår också i arbetet.

När det gäller språkval för enkäten och annonseringen av denna så följer den de rutiner som använts vid tidigare enkäter som Teknik-, service- fritidsförvaltningen utfört. Att översätta enkäten och att bearbeta svar på flera olika språk fanns varken tid eller ekonomiska resurser till.

Vi tackar för ditt engagemang och överväger hur frågan angående översättningar skall hanteras i kommande enkäter och kontakter med invånare.

Per Molin

fastighetschef i Bollnäs kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons