Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla är inte en oändlig rad av exakta kopior

Vid kvällens kommunfullmäktigemöte i Söderhamn ska kommunstyrelsens ordförande svara på en interpellation angående kommunens HBTQ-certifiering, skriver Rolf Orre.

Annons

Det har man tidigare också kunnat läsa om i Söderhamns-Kuriren. Det är alldeles utmärkt att kommunens tjänstemän och politiker får vetskap och kunskap om att alla människor inte är en oändlig rad av exakta kopior och därmed ska kunna ges möjlighet att möta människor som unika individer.

Jag skulle också bli glad om kommunen också gör detsamma med funktionshinderrörelsen, där människor med fysiska, psykiska och medfödda funktionshinder finns. Under många år har jag på nära håll sett och hört hur kommunens tjänstemän och politiker styvmoderligt och väldigt njuggt behandlat den samlade rörelsen inom HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan.

Efter det att jag åtog mig uppdraget som tillfällig ordförande för HSO och därmed ledamot i kommunens tillgänglighetsråd har jag nu själv på nära håll blivit varse om denna njugghet och brist på verkligt intresse. Min företrädare liksom tidigare styrelsen har många gånger tagit upp frågan om att lägga ner Tillgänglighetsrådet och även hela HSO. Som exempel kan nämnas att frågor som vi tar upp inte förs till protokollet. Vid ombyggnader av servicehus, boenden och andra åtgärder där människor med funktionshinder förväntas bo, händer det ofta att inte frågorna tas upp i Tillgänglighetsrådet.

Sällan eller aldrig redan i planerings- och idéstadiet, således ställd inför fullbordat faktum. Vissa av kommunens och även kommunens helägda fastighetsbolag Faxeholmens lokaler och miljöer är inte heller anpassade eller finjusterade för människor med funktionshinder, trots att detta har påtalats. Det finns mycket att åtgärda både i den inre och yttre miljön för att alla ska ha tillgång på någorlunda lika villkor. Vissa planer att flytta kommunens förvaltningar har nämnts, återstår att se vad som då händer. Söderhamn gör stor sak om att det finns många ideella föreningar i kommunen, men om det i framtiden ska fortsätta att vara så så är det många attityder som måste förändras.

Slutligen, all verksamhet, också i den ideella kostar pengar, och så även för HSO. I jämförelse med kommunens budget är det knappt fråga om kaffepengar. Men det har varit ett ständigt ifrågasättande, trixande och brist på vilja att ta fram dessa småpengar, ända sedan det europeiska handikappåret 2003.

Rolf Orre

tf ordf. HSO

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons