Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åldern ska inte påverka bemötandet

/
  • Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet på samma villkor som icke funktionshindrade, menar de fyra artikelförfattarna.

I början av 2000-talet antogs en nationell handlingsplan för handikappolitiken, en plan för ökad tillgänglighet och förbättrat bemötande av personer med funktionsnedsättning, skriver debattörerna som menar att habiliteringen och samordnad verksamhet även för vuxna med funktionsnedsättning är av största vikt.

Annons

Under 2011 kom ytterligare strategier och krafttag inom området med en grundförutsättning om alla personers rätt till att delta i samhället utifrån sina individuella förutsättningar.

Under senare tid har vi kunnat läsa om brister i samordning och tillgänglighet i vården. Bilden av en vård som fungerar dåligt för dem med de största behoven blir tydlig – en bild som bekräftas av en utredning som Region Gävleborg själva genomfört.

Utredningen visar att åldern på den enskilde patienten kan påverka kvaliteten på samordning mellan berörda verksamheter. För barn med funktionsnedsättning finns barn- och ungdomshabiliteringen. Det är en verksamhet med bred kompetens och där olika yrkesgrupper som samlas i lag kring varje enskilt barn. Tyvärr saknas denna tydliga och samordnade vård för de vuxna i länet, det vill säga helheten kring den enskilde.

Vi anser att åldern inte ska påverka kvaliteten på den vård och bemötande man får som patient i Region Gävleborg. Vi vill förbättra habiliteringen och verka för en mer samordnad verksamhet även för vuxna med funktionsnedsättning. Organisatoriska problem som avsaknad av samarbete vårdinstanser emellan, får aldrig drabba den enskilde.

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet på samma villkor som icke funktionshindrade – dels ur ett tillgänglighetsperspektiv, dels även när det gäller bemötande. Tillgänglighet handlar således inte enbart om fysiska hinder, utan även om hur olika verksamheter inom vården samarbetar för att på bästa möjliga sätt finnas tillgänglig för den enskilde individen.

Patrik Stenvard (M)

Stig Zettlin (SVG)

Carina Östansjö (FP)

Ingemar Kalén (KD)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons