Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agera innan EU som projekt rasar samman

Gå tillbaka till mellanstatligt samarbete och endast ha kvar frågor som till exempel klimat, gränsöverskridande kriminalitet. Då kanske motståndet mot EU kan avta.

Annons

När man efter Irlands ja till Lissabonfördraget tog del av EU-förespråkarnas glädjeorgier måste man ställa frågan: Vad föranleder denna glädje?

Den som ser lite djupare än bara till skalet måste fråga sig var framstegskrafterna finns.

För det första måste man pröva frågan om de i unionen ingående staterna har kvar sin suveränitet när Lissabonfördraget slutligt godkänts. Detta är orsaken till att Tjeckiens president inte vill skriva under. För detta borde han hedras och inte begabbas.

Men vad är egentligen EU för slags skapelse? Ja, inte är den en modern, framåtsyftande och för flertalet medborgare ideal framtidsvision.

För det första är tendensen en minst lika centralstyrd organisation som det gamla Sovjetunionen eller en auktoritär stat. Reglering av individers vardag liksom företag och organisationer har redan överskridit en nivå som är försvarlig.

Den är tydligt bakåtsträvande. Arbetarnas och löntagarnas rättigheter har beskurits på ett sätt som innebär en kraftig tillbakagång i förhållande till vad som till exempel gällde i Sverige före anslutningen.

Det som framför allt tydligt visar på EU som bakåtsträvande är att man förbjudit konkurrens mellan staterna. Enbart detta tenderar till att göra EU konservativt.

I Sverige som alltid legat långt framme på de sociala, humanistiska, arbetsrättsliga, företagsmässiga med flera områden syns tillbakagången tydligt.

I stället för att synliggöra de olika medlemsländernas olika samhällsmodeller söker man nu stöpa alla i samma form. I stället borde man öppna upp för en jämförelse av ländernas samhällssystem med allt vad detta innebär och få till stånd en positiv konkurrens där olika länders lösningar av samhällsproblemen mäts och får tävla med varandra. Som utvecklingen nu ser ut går många av unionens stater tillbaka till ett förhållande som de passerat för länge sedan och aktivt verkat för att komma ifrån.

Om EU inte vill stagnera och bli förbisprunget av Kina, Indien etcetera är det nödvändigt att man i tid inser faran av centralstyrning, reglering, i annat fall kan hela det "stolta" Europaprojektet äventyras. Man bör därför tänka om vad gäller konceptet centralstyrning, reglering i Bryssel – anpassning i medlemsländerna.

Med andra ord gå tillbaka till mellanstatligt samarbete och endast ha kvar frågor som till exempel klimat, gränsöverskridande kriminalitet.

Då kanske motståndet mot EU kan avta. I annat fall kommer det bara att öka till en punkt där staterna lämnar unionen och projekt EU som många andra organisationer skapat av en elit rasar samman.

Olle Ljungbeck

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons