Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Oksanen: Försvaret av Sverige hänger på budgetraden –pengarna saknas

Försvarets ekonomi hänger på en skör tråd trots att det finns en bred politisk enighet om att satsa på Försvarsmakten. Tystnaden kring övergångsbudgeten skadar förtroendet för svensk politik. Särskilt eftersom situationen förutsågs redan i somras med uppmaningar om att partierna i försvarsuppgörelsen (S, MP, M och C) skulle lösa ut frågan före valet så att försvaret inte skulle drabbas av politiska låsningar.

Försvarsmakten har begärt tre miljarder extra för 2019 för att hantera kostnadsökningar. Utan pengarna kommer övningsverksamhet att ställas in, inköp senareläggas och krigsförbandsförmågan att sjunka.

Ett redan anorektiskt svenskt totalförsvar kommer att bli ännu tunnare. Dessutom hotar personalflykt. Officerare vid olika förband vittnar för ledarsidan om att risken är överhängande att man förlorar personal i ett läge när Försvarsmakten haft svårt att konkurrera med övriga arbetsmarknaden under flera år. Personaltapp nu innebär också bakslag att bygga upp svensk försvarsförmåga över tid. Det tar omkring 16-18 år att producera en bataljonschef för att ta ett exempel. Det är ingen djärv förutsägelse att påstå att Sveriges försvar runt 2035 kommer att ha flerdubblats, att då gå bakåt nu är oansvarigt både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt.

I det läget blir ett budgetmisslyckande på grund av övergångsprinciper till en följd av parlamentariska låsningar direkt oansvarigt.

I det läget blir ett budgetmisslyckande på grund av övergångsprinciper till en följd av parlamentariska låsningar direkt oansvarigt. Särskilt eftersom äskandet på tre miljarder knappt motsvarar den besparing i år som Alliansregeringen genomförde med ett pennstreck 2012. Det handlar om Försvarsprisindexet, hur försvaret ska kompenseras för prisökningar. För 2019 väntas glappet efter förändringen bli 2,5 miljarder kronor enligt SvD, som refererar till en ännu inte publicerad rapport från FOI.

Ett försvarsprisindex som inte är anpassat till verkligheten innebär löpande besparingar trots aktiva politiska beslut att skjuta till mer pengar och höja förmågan. FOI:s utredare Peter Nordlund säger till SvD att indexet ”blivit en osynlig beslutsfattare”.

Ekonomistyrningsverket konstaterade i veckan att det saknas 29 miljarder kronor till 2025 för att leverera planerad förmåga.

Bland annat har den försämrade kronkursen slagit hårt mot försvaret. Brist på konkurrens bidrar också till att priserna stiger snabbare än det indexet Alliansregeringen beslutade om. Gapet mellan pengar och behov kommer också att öka kraftigt de kommande åren då Försvarsmakten står inför stora ersättningsprojekt av gammal materiel. Ekonomistyrningsverket konstaterade i veckan att det saknas 29 miljarder kronor till 2025 för att leverera planerad förmåga. Räknas önskade förmågor in handlar det om 88 miljarder enligt ESV. Hur Försvarsmakten redovisar sin ekonomi får också kritik av ESV.

Men dagens övergångsregering och den gamla Alliansregeringen bär båda skuld för att Försvarsmakten i grunden har fått en omöjlig ekvation att lösa. Den politiska oförmågan att lösa det här vid sidan om övrigt partispelande är en dålig totalförsvarssignal till omvärlden.

Sverige behöver breda och snabba överenskommelser kring att ge svenskt totalförsvar förutsättningar att bygga förmåga snabbt. Gapet mellan vad Sverige klarar av och de ryska rustningarna ökar oroväckande fort. Förmågor byggs över lång tid medan en avsikt hur man använder dessa kan ändras över en natt.

Det är inte utan skäl som Försvarsberedningen i sin första rapport konstaterade krasst att ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.”