Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ökat stöd för vindkraft i Gävleborg

Under de senaste åren har det påbörjats en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Men ändå vill gävleborgarna att det ska satsas ännu mer på vindkraft än vad som sker idag.

Andelen i Gävleborg som vill att Sverige ska satsa mer på vindkraft ökade från 71 procent under perioden 1999-2004 till 78 procent perioden 2005-2011, enligt en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Det är inte bara Gävleborgs kommunpolitiker som bör lyssna till denna breda opinion när man fattar beslut om vindkraft. Också regeringen bör agera och öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen.En ökad satsning på vindkraft är inte bara central i kampen mot klimatförändringarna, den skapar dessutom tillväxt och nya jobb i Sverige.

Den snabba globala vindkraftsexpansionen, och det tyska beslutet att avveckla kärnkraften, indikerar en framtida stor efterfrågan på både vindkraftverk och komponenter, viktig för svensk industri.

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har överträffat alla förväntningar, bland annat till följd av att vindkraften blivit billigare. Den rekordsnabba utbyggnaden har dock lett till att producenternas ersättning för ny förnybar el har blivit väsentligt lägre än förväntat.

För två år sedan var ersättningen 35 öre per kilowattimme (kWh), för ett år sedan 25 öre per kWh och nu är nivån under 15 öre per kWh. Under 2012 fortsätter den kraftiga utbyggnaden, men från 2014 ser det ut att bli en kraftig inbromsning – om inte de politiska ambitionerna för förnybar el höjs, så att de kan möta entreprenörernas nuvarande utbyggnadsplaner.

Regeringen bör tidigarelägga utbyggnaden av förnybar el, och höja ambitionsnivån fram till 2020. En ökad ambitionsnivå skulle visserligen leda till att kostnaden för den förnybara elen stiger något, men enligt Energimyndigheten kommer samtidigt den ökade elproduktionen att pressa ner priserna på el och totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att bli lägre.  

Vindkraftsutbyggnadens positiva utveckling beror på allt effektivare vindkraftverk och sjunkande kostnader. Tidigare behövdes cirka 15 000 vindkraftverk för att producera 30 terawatt, TWh, el, motsvarade cirka 20 procent av den svenska elanvändningen. Nu skulle vi klara det med omkring 4 000 moderna verk. 

Alliansen och oppositionen bör enas om en fortsatt kraftfull utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Förnybar el är långsiktigt hållbar och kan bidra till en minskad användning av kol och olja i Europa, samtidigt som den ger exportinkomster till Sverige.

Vi i vindkraftsbranschen har ett stort ansvar att se till att utbyggnaden av vindkraften tar hänsyn till både naturmiljöer och närboende. Tidig information och aktiv dialog som säkrar de närboendes inflytande är viktigt.

Genom att möjliggöra delägarskap kan allt fler ta del av vindkraftens alla fördelar och konkurrensen på elmarknaden ökar.  

Annika Helker Lundström

vd Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel