Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Öka målet för förnybar energi

Riksdagen har nyligen fattat beslut om Sveriges framtida energi- och klimatpolitik. Det har presenterats som radikala beslut, men den granskning som förnybart.nu gjort på uppdrag av undertecknade visar motsatsen.

Ett av regeringens mål är att öka andelen förnybar energi, från nuvarande 42 till 50 procent år 2020. Den politiska oppositionens mål är bara marginellt bättre, 53 procent. Det nya initiativet Förnybart.nu vill att målet ska vara 70 procent.

Sverige spelar som ordförandeland i EU en viktig roll i klimatförhandlingarna och en ambitiös svensk politik skapar trovärdighet. Sverige har unika naturtillgångar både i skogen och på våra åkrar. För att nå ett hållbart samhälle är det nödvändigt att öka användningen av energi från biomassa, vind, sol och vågor. Sverige har också goda förutsättningar att öka sin energieffektivitet och minska energianvändningen. En kraftfull satsning möjliggör en grön tillväxt med låg klimatpåverkan, nytt entreprenörskap och nya jobb i hela landet.

Förnybart.nu föreslår att det införs ett planeringsmål för att öka den förnybara energitillförseln med 70 TWh till 2020, en ökning med omkring 37 procent jämfört med nivån 2008.

Detta mål kan uppnås genom att tillförseln av biobränslen ökar med 38 TWh till år 2020, vilket motsvarar nuvarande ökningstakt, att vindkraften ökar med 28 TWh i enlighet med regeringens planeringsmål och att tillförseln från övriga förnybara energikällor, främst solvärme, ökar med 4 TWh. Ingen ny vattenkraft ingår i målet.

Detta är en måttfull ambitionsnivå, som riksdagen med lätthet borde kunna enas om. Med en kraftfull satsning vore det möjligt att öka den förnybara energin ännu mer. I syfte att främja förnybar energi riktar vi följande förslag till regeringen:

·Öka den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet från 25 TWh till 30–35 TWh år 2020.

·Inför separata stöd för havsbaserad vindkraft, samt för solel och vågkraft.

·Inför ett planeringsmål om 10 TWh biogas år 2020.

·Inför ett planeringsmål om 8 TWh solenergi år 2020.

·Öka målet för förnybara drivmedel, inklusive elbilar, från 10 till 20 procent år 2020.

·Inför riktade klimatinvesteringsbidrag.

Parallellt som vi satsar på förnybar energi måste vi se över vår energianvändning. Förnybart.nu vill att Sveriges energianvändning i relation till BNP ska minska med 4,0 procent per år och att den slutliga energianvändningen ska minska med 20 procent (80 TWh) till 2020.

De mål för förnybar energi respektive energieffektivisering som vi föreslår leder till det övergripande målet att andelen förnybar energi i Sverige år 2020 ska uppgå till 70 procent.

Lars-Göran Pettersson

ordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Svante Axelsson

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Anders Wijkman

vice ordförande i Tällberg Foundation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel