Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ohållbara argument mot friskoletablering

/

Inom Hudiksvalls kommun är oron stor över konsekvenserna av Skolinspektionens beslut att låta Glada Hudik-skolan och Norrskenets friskolor starta friskoleverksamhet för grundskoleelever.
Det här är tyvärr inte något som Hudiksvalls kommun är ensamt om. Runt omkring i landet är det många kommuner, inte sällan S-styrda, som reagerar precis likadant.

Annons

I de nu aktuella fallen i Hudiksvall påstås motståndet bero på att skolornas existens skulle äventyra kommunens egen verksamhet. Men det kräver i så fall att elever och föräldrar aktivt väljer någon av friskolorna i stället för den kommunala skolan. Och skulle de båda friskolorna lyckas att fylla alla de 635 platser som de beviljats upprätta så skulle det onekligen innebära problem för kommunen. Men borde man inte från kommunen sida fundera över vad det i så fall beror på, i stället för att göra allt vad man kan för att begränsa konkurrensen och valfriheten?

Fast det verkar man alltså inte vara intresserad av. Vilket kommer sig av att man inte är intresserad av vare sig konkurrens eller valfrihet. Man tycker helt enkelt inte att föräldrar och elever är rätt skickade att avgöra dessa frågor, utan att det är en fråga som bäst hanteras av politikerna i Lärande- och kulturnämnden.

Dessutom är man väldigt avigt inställd till friskolorna eftersom de drivs av privata företag och risken finns att de tar ut vinst från verksamheten. Att företag tjänar pengar på att lära elever att läsa och patienter friska är ingenting som uppskattas i någon större utsträckning bland de rödgröna partierna. Däremot har de inga invändningar mot att företag som bygger upp skolorna eller sjukhusen genererar vinst åt sina ägare. Det hörs heller ingen kritik mot företagen som tillverkar sjuksängar eller trycker upp läroböckerna.

Fast då försöker man sig på ett litet stickspår. Och hävdar att om friskolorna kan generera vinst måste det betyda sämre kvalité för eleverna och tuffare arbetsförhållanden för personalen. Samma argument används mot de privata företagen inom vård och omsorg. Någon tanke på att det kan bero på en bättre kostnadseffektivitet finns däremot inte.

Det finns inte något påvisbart negativt samband mellan vinst och kvalitet. När det gäller betygsresultaten i friskolorna är de ofta betydligt högre än i den kommunala skolan.

När det gäller arbetsmiljön visar det oberoende institutet Svenskt kvalitetsindex att friskolelärare mår bättre än kommunanställda. De är också oftare betydligt mer nöjda med sina chefer

De här resultaten går igen inom vårdsektorn, där det visar sig att anställda i privat driven vård är mer nöjda med sin fysiska arbetsmiljö och upplever mindre krav än landstings- och kommunanställda. Dessutom visar det sig att andelen lång- och korttidssjukskrivna är mer än 30 procent högre inom den offentliga vården än den privata. I Gävleborgs län är skillnaden 25 procent.

Det finns alltså inte några hållbara argument mot att förbjuda privata aktörer att etablera sig som friskolor eller inom vård och omsorg. Om det nu inte är så att man tycker att politiker ska bestämma allt. Och att allt bäst bedrivs i offentlig regi, varför privata företag bara är av ondo.

Mer läsning

Annons