Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ohållbar utveckling

/

Under flera dagar har vi nu kunnat följa HT:s granskning av skolan i Nordanstigs kommun.
En ambitiös belysning av ett viktigt område som i dag avslutas. Men som förhoppningsvis bara innebär en nystart på en debatt inom kommunen om på vilket sätt som skolan kan utvecklas till det bättre.
Och på vilket sätt som mer resurser kan skapas för att höja kvaliteten.

Annons

Att skolan är en viktig del av kommunens verksamhet är snarast ett understatement. Den ger våra barn den utbildning och kunskap som sedan ska ligga till grund för deras framtid, såväl i den fortsatta utbildningen som i arbetslivet och för den delen även i rollen som medborgare i vårt samhälle. Kvaliteten på skolan avgör till väldigt stor del vilken start som våra barn får i livet och påverkar därmed också hur framtiden kommer att te sig.

Fast det handlar inte bara om framtiden för dagens och morgondagens elever, utan även om framtiden för Nordanstig. Utan god kvalitet i barnomsorg och skola är det svårt att locka barnfamiljer att flytta till kommunen. Eller för den delen att förhindra att de flyttar till någon annan kommun.

Det leder i sin tur inte bara till ett vikande befolkningsunderlag utan också till att skatteintäkterna blir lägre. Konsekvenserna av detta är lätta att inse. Med lägre skatteintäkter blir det svårare att upprätthålla en god kvalitet inom hela den kommunala verksamheten, alltså inte bara inom barnomsorg och skola.

Samtidigt. Det här lätt att säga. Och i det här fallet att skriva. Politikerna i Nordanstig är med all säkerhet väl medvetna om att det förhåller sig så här. Och vill egentligen inte något annat än att komma till rätta med den här problematiken. Fast det finns samtidigt en verklighet att förhålla sig till. En verklighet i vilken de ekonomiska resurserna är tämligen begränsade och det snarare handlar om hur man ska lyckas att spara ihop till underskotten än på vilket sätt som resurserna ska fördelas. Nordanstig är inget undantag.

Att höja skatten – för att på det sättet skapa ökade resurser – är sällan en framgångsrik strategi. Det hjälper i bästa fall för stunden, men resulterar oftast i att kommunen är på samma svåra position igen bara något år senare. Fast då med en högre kommunalskatt, vilket varken leder till högre tillväxt eller lockar fler att flytta till kommunen. Snarare tvärtom.

Nordanstigs kommunpolitiker har hursomhelst ett mycket viktigt arbete framför sig när det gäller skolan. Utvecklingen med färre elever som är behöriga till gymnasiet och sjunkande meritvärde i betygen kan inte få fortsätta. Det gäller att både identifiera de problem och brister som råder och att åtgärda dem. Och även om inte allt går att ställa till rätta med en gång så måste utvecklingen vändas till det bättre.

Annars blir framtiden dyster. Både för kommunen och de berörda eleverna.

Slutligen finns det även anledning att kommentera utvecklingen med att allt fler högstadieelever i Nordanstig väljer att gå på en friskola i stället för den kommunala. Det i sig är inte något negativt.

Det som däremot kan vara negativt är skälet till varför man gör det här valet. Om man exempelvis upplever stora brister i den kommunala skolan och att valet av friskola snarare än något annat handlar om att man väljer bort den kommunala.

Uppenbart har det inte gjorts någon ordentlig undersökning om varför allt fler väljer andra skolor än de som Nordanstigs kommun har att erbjuda.

Det är också något som snarast borde åtgärdas.

Mer läsning

Annons