Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Offentlig verksamhet måste kunna debatteras

Jan Lahenkorva (S) ville veta vad vi – Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet – menar med inlägg vi har gjort om Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Precis som Torsbergs skolledning klagar han över varför vi inte talar direkt med de berörda.
Allmänheten är för förtroendevalda de direkt berörda, och det är anledningen till det som skrivits och skrivs. Upplysning kallas det.

Annons

Jan Lahenkorva med flera vill inte att problemen skall offentliggöras, eftersom offentliggörandet belyser ineffektiv struktur och därmed ”kompetensen” hos ansvariga. Men gemensamt bedriven och av skattebetalarna finansierad verksamhet måste kunna debatteras öppet och offentligt och rakt på sak.

Ordföranden ondgör sig dessutom över vår tystnad i nämnden.

Jag, ersättare i BUN tillika ordförande i moderaterna, har flera gånger påtalat slöseri och felaktigheter, citerat i Ljusnan, och framhållit att problemet är ett ledningsproblem.

Komrev, som på uppdrag av kommunens revisorer har granskat barn- och utbildningsnämndens (alltså Lahenkorvas fögderis) verksamhet, har samma åsikter.

Dessutom bör kommunens väljare få kännedom om Komrevs rapport. Här är de viktigaste punkterna med kommentarer.

Komrevs rapport säger: Omstart! Detaljer som bland annat belyses plus mina kommentarer:

”Strategisk långsiktighet saknas”. Behovet av administratörer minskar eftersom skolans elevantal minskar. Var finns varslen?

”Anpassning till ekonomiska resurser”. Tjänstemän finns procentuellt fler än lärare och det är lärarna som utför det basala i skolans arbete. Administrationskostnaderna i förhållande till skolans viktiga arbete är gigantiska. Vi har råd med skolskjutsar om strukturrationalisering genomförs inom administrationen. Det skulle spara minst 5 miljoner kronor per år.

”Skapa gemensam värdegrund”. Det finns som teori på hemsidan.

”Tydliggör rollfördelning”. Jag kräver en tydlig redovisning av all personal och vad de sysslar med. Det flyter omkring personal på ett sätt som liknar gammal socialdemokratisk AMS-verksamhet. Det verkar som om förvaltningen arbetar efter Mona Sahlins valmanifest 2009 – ”Jobben först” – men det är tydligt att det inte gäller de som arbetar med grundverksamheten, det vill säga lärarna.

”Skapa förtroende”. Det kan bara ske med en skicklig ledning som kan utveckla mål, informera, engagera, motivera samt kommunicera strategier.

Revision handlar om att ta reda på hur det är och varför och hur det skulle kunna vara. Men ordföranden i BUN, Jan Lahenkorva, har missat sitt revisionsansvar.

Naturligtvis kommer kommunens revisorer att i efterhand granska vad som åstadkommits till följd av Komrevs redovisning. Ytterst ansvarig är BUN:s ordförande och de politiker som formar majoriteten i nämnden. Sist men inte minst kan väljarna säga sitt i valet 2010. Om väljarna inte är nöjda med nuvarande ordning ges möjlighet att efter valet ta tag i slöseriet – och det med kraft.

Ordförande för Nya Moderaterna i Bollnäs

Mer läsning

Annons