Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nyktrare än föräldrarna

/

Få föreställningar är så starka som den om att problemen bland ungdomar blir värre.

Annons

Men den undersökning av skolelevers alkoholvanor som redovisas av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ger en annan bild. Organisationen genomför sedan 1971 en undersökning av drogvanorna bland elever i årskurs 9 i den svenska skolan. Även om frågorna delvis förändras sedan början av 1970-talet, är det möjligt att jämföra resultaten.

Aldrig under undersökningens 40-åriga historia har det varit en lägre andel av nionde klassarna som druckit alkohol.

Det är lätt att historien döljs av ett rosa skimmer. Början av 1970-talet var mellanölets tid. Då drack över 90 procent av eleverna som gick sista året i grundskolan alkohol, i den senaste undersökningen har andelen bland pojkarna minskat till 55 procent och andelen hos de tillfrågade flickorna är 59 procent. Även om detta kan upplevas som höga andelar med tanke på att det faktiskt inte är tillåtet att dricka alkohol i den åldern, är det ändå en väldigt positiv utveckling.

Det är framför allt pojkarna som minskat sin drickande. Där har också genomsnittskonsumtionen, mätt som deciliter ren alkohol per år, sjunkit kraftigt. Flickorna dricker visserligen i genomsnitt mindre än för några år sedan, men ungefär lika mycket som i början av 1990-talet. Pojkarna dricker visserligen fortfarande mer alkohol, men skillnaden är betydligt mindre än för två decennier sedan.

En förklaring till minskningen kan ligga i populärkulturens utveckling. Idag ägnas ungdomars fritid mer åt datorer och spel, än åt att hänga på stan eller umgås i gäng på det sätt som skedde tidigare. Koppling till förändrade fritidsvanor kan vara en anledning till att det minskade alkoholdrickandet hos ungdomar också sker i en del andra länder.

En annan förklaring kan vara ett ökat inslag av kulturer i Sverige som tar avstånd för alkohol, tydligast manifesterat i ett ökat antal muslimer. Det sambandet är dåligt utforskat i Sverige, men det finns tydliga tecken på att invandringen även på detta området påverkat Sverige positivt.

Frågan är om inte vuxenvärldens attityder också kraftigt bidragit till minskningen. Tonåringar och alkohol är inte längre okay på samma sätt som tidigare i det svenska samhället, i varje fall inte i högstadieåldern. Ett exempel på de förändrade attityderna hos vuxenvärlden är hur barnen får tag på den alkohol de ändå dricker. Så sent som år 2000 var det tre av tio pojkar och nästan fyra av tio flickor i årskurs 9 som fick alkohol av sina föräldrar. Enligt den senaste uppgiften, som är från fjolårets undersökning, är andelen nu nere i tio respektive femton procent.

De förändrade attityderna till alkohol bland vuxna märks faktiskt också i andra frågor. I den undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjorde i fjol var det till exempel betydligt fler som ville höja alkoholskatterna, än som ville sänka dem.

Även om det inte finns en enkel förklaring till utvecklingen, kan vi i varje fall konstatera att när det gäller supande så är dagens ungdomar betydligt nyktrare än sina föräldrars generation.

Johan Örjes

Centerpressens Nyhetsbyrå

Mer läsning

Annons