Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nya turer kring Järvsös genomfart

När översiktsplanen för bygden ska ut på granskning innebär det nya tag om genomfarten.

Under sex veckor ska det finnas möjlighet att ha synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Järvsö som fått en del förändringar från samrådsförslaget.

Den största förändringen är att riksväg 83 föreslås bli kvar i nuvarande sträckning genom Järvsö.

Det innebär att i förslaget som ska ut på granskning inte tar upp den gamla vägkorridoren eller den nya som i samrådsförslaget var inplanerad längs bland annat Stationsgatan.

Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i kommentarerna till de synpunkter som kommit in på den fördjupade översiktsplanen att det ändå inte kan bli tal om att ändra genomfarten under den tid som planen gäller.

Åtgärden är inte prioriterad i Gävleborgs länsplan för infrastruktur åren 2014-2025.

Dessutom framhålls att trafikmängderna på riksväg 83 bedöms minska i och med att många som ska vidare mot fjällvärlden väljer att i stället ta nya E 4 mot Hudiksvall och sedan riksväg 84.

Sammantaget minskar alltså behovet för en ny vägdragning i Järvsö, en åtgärd som dessutom vållat en del kritiska synpunkter i samrådet kring den fördjupade översiktsplanen.

Till genomfartsfrågan hör också behovet av parkeringsplatser. I dag blir det ofta trångt och bökigt, i synnerhet under turistsäsongen. I planförslaget konstateras det att det saknas parkeringsplatser för husbilar och husvagnar, en kategori som också har behov av rastställen med möjlighet till vattenpåfyllning och latrintömning.

Parkerningsplatser i backnära lägen på Öjeberget framhålls också.

I översiktsplanen redovisas en vilja att knyta samman Ljusdal-Järvsö-Nybo med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät.

För utveckling av Järvsös centrum föreslås en flyttning av nuvarande campingplats så att det frigörs ytor för att bygga till exempel affärshus och bostäder. Det anges dock ingen ny självklar plats för campingen även om till exempel platsen mellan Kyrkbyn och Ljusnan/Kyrkbyvågen är ett alternativ.

Flera områden som Sörvåga, Bergvägen, Stenevägen och Grytan pekas ut som lämpliga för nya bostäder. En fortsatt exploatering av Öjeberget omnämns också men då krävs hänsyn till naturmiljön.

En kabinbana från tätorten till Öjeberget är möjlig men bör enligt förslaget till fördjupad översiktsplan först prövas genom detaljplan.