Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya Moderaternas inte så nya försvarspolitik

Nya Moderaterna har nu lagt fram en ny försvarspolitik. Den gamla var ett utslag av Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs syn på Försvarsmakten som ett särintresse. Tyvärr är den nya politiken ingen avvikelse från den gamla, menar Kai Rämö, försvarspolitisk talesperson Medborgerlig Samling.

Annons

Först ska vi konstatera att någon hos de nyaste moderaterna faktiskt gör en korrekt säkerhetspolitisk analys. Men sedan börjar man slira lite lagom med sanningen. Att Ryssland är en osäkerhetsfaktor har varit väl känt åtminstone sedan invasionen av Georgien 2008. Det är inget som upptäckts nyligen.

År 2008 hade nya moderaterna själva regeringsmakten, men då var det säkerhetspolitiska hotet mindre viktigt. Allians-regeringen lät i sex år bli att bedriva en säkerhetspolitik som kunde möta Rysslands vilja att utnyttja sin krigsmakt för att uppnå politiska mål. Kriget i Ukraina började också under nya moderaternas styre. Inte ens då såg man någon anledning att ändra partiets försvarspolitik.

Det moderata påståendet att det finns nya krav på försvarsförmåga är således bara nys. Det är gamla krav, som moderaterna fullt medvetet har struntat i. Istället har moderaternas egna regeringsbudgetar urholkat försvarsförmågan. I försvarsberedningen tillsammans med socialdemokraterna har de inte heller visat någon vilja att stoppa den nedåtgående spiralen. ÖB:s krav på avsevärt högre budgetar har inte vunnit gehör hos moderata politiker.

Moderaterna har inte tagit ansvar för Sveriges försvar. De tillskott som moderaterna har förhandlat sig till leder inte till någon höjning eller ens stabilisering av försvarsförmågan. Tvärtom, det enda man har åstadkommit har varit en knappt mätbar inbromsning av den fortsatt nedåtgående försvarsförmågan. Den breda uppslutningen som moderaterna skryter om är inte en bred uppslutning kring ökande försvarsförmåga, utan en uppslutning kring hur mycket försvaret får kosta som mest.

Moderaternas bakvända syn i försvarspolitiken syns allra tydligast i deras rubrik Moderaternas förslag till ny försvarsekonomi.

Moderaterna låser sig alltså till ekonomin, inte till försvarsförmågan. Det är symptomatiskt för ett parti som saknar intresse för sakfrågan. Uppgiften som ska lösas blir kameral och inte funktionell. Försvaret är en av våra samhällsfunktioner som är digital. Antingen fungerar den, eller så fungerar den inte. Moderaterna visar tydligt att deras ambition är att försvaret ska ha en viss kostnad, inte att den ska ha en viss funktion.

Det som är fascinerande är att moderaterna nu föreslår att två procent av BNP ska gå till försvaret, men att det ska ta tio år. Hotet från Ryssland finns här och nu. Det är nu man måste börja utbilda och växa, om man ska ha en förmåga om 10 år. Får Försvarsmakten en budget i full balans från 2027 kommer inte försvarsförmågan att finnas innan 2035, som tidigast.

Den värsta brasklappen är dock följande citat: Tillväxten sker stegvis och med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och det ekonomiska läget.

Moderaterna medger därmed öppet att förhållandet till andra kostnader är viktigare än försvarets faktiska funktion. Vad händer om Sverige går in i en lågkonjunktur? Bostadsbubblan spricker? EU får recession på grund av brexit eller andra exit från EU? Om flyktingströmmarna till Europa ökar igen? Allt detta är potentiella ekonomiska kriser som skulle minska försvarets finansiering enligt moderaternas förslag.

Som lök på laxen verkar moderaterna helt låsta av försvarsberedningens inriktningsperioder. Partiet saknar uppenbart insikt för konsekvenserna av det säkerhetspolitiska läge som råder i vårt närområde. Inte heller verkar man förstå de faktiska behov och brister som idag finns inom flera myndigheter som är underställda Försvarsdepartementet.

De nyaste moderaterna har ännu inte förstått att försvaret av landet Sverige är en huvuduppgift för staten och ansvariga politiker. Det är inte en bisak som kan bortprioriteras i en budget genom brasklappar. Försvarets funktion är fortfarande ett särintresse i partiet där Reinfeldts arv styr politiken.

Kai Rämö

försvarspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons