Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny rapport: 6 av 10 deltidssoldater saknas

Sveriges försvar är fikonlövtunt och i praktiken naket. Yrkesförsvaret har misslyckats helt med sina mål och den nationella försvarsförmågan får betraktas som alldeles för svag för vår oroliga tid.

Det är den bistra bild som tecknas i en rapport från riksdagens utredningstjänst som Kristdemokraterna och dess försvarspolitisketalesperson Mikael Oscarsson har beställt.

Rapporten, som ledarsidan tagit del av, visar att enligt försvarsbeslutet 2009 skulle Försvarsmakten ha 9900 deltidssoldater (GSS/T för att prata försvarsförkortningar) år 2014.

Det här målet har Försvarsmakten flyttat fram flera framgångar, senaste till 2020. Vakansen idag är ca 60 procent, och nyrekryteringen senaste året landade på bara 237 deltidssoldater. Men om dagens takt håller i sig är målet uppfyllt först 2037, alltså 23 år efter målsättningen och 28 år efter beslutet.

Trots att Försvarsmakten sagt att man ökade ambitionerna 2015 lyckades man, när det gäller både heltidsanställda och deltidsanställda, sämre med rekryteringen än året innan.

En orsak till bristen är att soldaterna stannar kortare tid än planerat, genomsnittstiden är 4 år medan beslutet byggde på en kalkyl på 6 – 8 år.

Dessutom pekar Kristdemokraterna på att Sverige är det enda landet i västvärlden som saknar ekonomiskt incitament för att en yrkessoldat ska stanna kontraktstiden ut. Ett annat hinder är att kravet på att utlandstjänstgöring kan komma i fråga även för deltidssoldaterna

Det svenska försvarets soldatbrist är något som Annika Nordgren Christensens pågående personalförsörjningsutredning om införd plikt förhoppningsvis ska bidra att råda bot på.

Läs mer: Högskolesoldater kan bidra till att lösa rekryteringsproblemen

Men personalbristen i ett redan bräckligt försvar är bara en del av problemet, skriande avsaknad av system som luftvärn, underhåll, transporter och baseringar pekas ut i rapporten.

Här är huvudpunkterna för de olika försvarsgrenarna.

Armén

• Saknas ca 5000 av ca 12000 anställda

• Huvuddelen har aldrig övat ihop (övningar planerade, men kan bli svårt med hänsyn till brist på personal och övningspengar)

• Saknas vital utrustning t ex lastbilar (beslutet uppskjutet till 2023 enl FMV)

• Logistikorganisationen helt underdimensionerad –alla förband kan inte slåss samtidigt (kräver större krigsorganisation)

• Huvuddelen av befälskåren har inte övat tillräckligtmed skarpa förband.

Marinen

- Fartygen saknar kvalificerat luftvärn

- Saknas basförband för att för att kunna ombaseratill olika områden (kräver större krigsorganisation. I dag klarar vi ett område– i praktiken Stockholm, Göteborg eller Karlskrona)

- Saknar i dag adekvat ubåtsjaktförmåga, Finns inte helikoptrar med lämplig utrustning

Flygvapnet

- Saknar kvalificerad beväpning för att bekämpa markmål

- Saknas krigsbaser för att kunna sprida flygplanen

- Saknas basförband för både uthållighet och spridning (kräver större krigsorganisation, idag två ofullständiga bataljoner)

- Saknas långräckviddigt luftvärn för att skyddabaser och vital infrastruktur

Läs mer: Repression, patriotism och krigsekonomi präglar Rysslands säkerhetsstrategi

När det gäller Totalförsvaret, som nu planeringen återupptas för, så visar det på stor utsatthet både för civilbefolkningen och för försvarets fåtaliga förband. Skulle transporterna upphöra att fungera händer följande.

Dag 1. Äldreomsorgen börjar få problem att ordna mat och sjukvårdens rena textilier börjar ta slut.

Dag 2 är färskvarorna slut i livsmedelshandeln. Det råder brist på drivmedel på mackarna. Kollektivtrafiken hackar. Industriproduktionen börjar avta där man är beroende av just-in-time-deliveries, insatsvarorna kommer inte.

Dag 3. Bönderna får inte sin mjölk hämtad. Skolmaten är garanterat slut.

Dag 4. Busstrafiken upphör. Flygtrafiken ställs in, sophämtningen slutar att fungera.

Dag 5. Dricksvattnet är otjänligt. Industriproduktionen har helt avstannat i riket.

Eftersom Försvarsmaktens förband är beroende av civila leverantörer för mat kommer det här att snabbt att påverka de fåtaliga förbandens stridsförmåga.

KD:s försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarssons slutsatser är att det behövs snabba åtgärder i närtid för att få snabb ökad effekt. Övningsverksamheten måste upp vilket höjer effekt och motivation.

Lönen måste prioriteras för att öka tiden som anställda stannar. Krigsbaser och andra praktiska åtgärder som ger effekt måste prioriteras. Försvarslogistiktänket måste göras om så att det fungerar i krig.

Officersutbildningen behöver inrikta sig mer mot kärnuppdraget, att leda förband i krig. Förbandscheferna behöver få en viktigare roll i fredsverksamheten och äga de resurser som förbandet behöver. Förslaget ligger väl i linje med det som den nyss avgångne arméchefen Anders Brännströmvkritiserat, att arméchefen inte ”äger” och förfogar över Armén.

Dessutom behövs ledningsövningar för den politiska nivån, riksdagsledamöterna själva har till exempel inte övat krigsdelegationen sedan1997.

Läs mer: Krigsdelegationen har inte övat på 20 år.

Ledarsidan har länge varnat för de stora bristerna i svenska försvaret och pekat på behovet av starkare försvarsuppgörelse än vad regeringen, M, KD och C förmått sig till att göra.

Med den här rapporten i ryggen borde det bli uppenbart för fler i riksdagen att uppgörelsen behöver en 2.0 med kraftigt höjda anslag för att höja förmågan på kort sikt och att göra skyndsamma materielbeställningar som vi vet tar några år, som luftvärn.

TV-TIPS: Rapporten diskuterades under ett seminarium i riksdagen som kan ses på Folk och Försvars hemsida.

Tillägg: Förre försvarsministern Sten Tolgfors menar måldatumet var 2019 som skjutits upp flera gånger, inte 2014. Läs mer här.

Kommentar till tillägget: Det kan kort kommenteras att med facit i hand borde signalerna från Georgienkriget har inneburit helt andra slutsatser i försvarsbeslutet 2009 än vad det blev.

Intresserad av Försvarspolitik? Missa inte succén Podd 72! Podden handlar om att vara redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig. Finns att ladda ned på iTunes och Acast.

#10 Podd72 går på världspremiären för Gripen E

#9 Fem år sen Fukushima, alver mot troll och dina preppingfrågor

#8 Preppa för Sportlovskyla, kulturen i säkerhetsdoktrinen & Lars Wilderäng

#7 Maskrosrötter, fredsförsök i Syrien och hur Ryssland trollar litvinenkorapporten

#6 På FoFRK del 3: "ÖB lovar försöka stoppa Bergsjös anfall, finländska myter och energiplanering för krig"

#5: Från FoFRK del 2:"Sveriges förmåga får betyg, MSB:s GD och kvällspressens utsända"

#4: Från FoFRK 1: "En Skipper, en stjärnförfattare och en civil krishantering"

#3: Medborgaransvaret i Kris, Ryssland och besök på skräckhotellet

# 2: Så fixar du strömavbrottet & kan det bli krig på Balkan?

#1: Preppa med barn och Svarta svanar