Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu öppnas nya dörrar

Snart kommer trygghetsbostäder – en ny form av bostäder till äldre som fyllt 70 år och som inte vill bo kvar i sin gamla bostad och inte heller kvalar in till de biståndsprövade särskilda boendena. Regeringen fattade i slutet av november beslut om ett investeringsstöd till en ny boendeform – trygghetsbostäder för äldre.

Annons

Trygghetsbostäderna kommer att fylla en lucka och är efterlängtade hos många äldre. Reformen ökar äldres möjligheter att själva bestämma hur man vill bo på ålderns höst.

Antalet äldre ökar. Många håller sig friska långt upp i åren och det är glädjande. Samtidigt ökar omsorgsbehovet ju äldre man blir och det finns en stor efterfrågan på vårdplatser i kommunala vårdhem för äldre, så kallade särskilda boenden.

Antalet platser på särskilda boenden har hittills minskat men nu kan vi se ett trendbrott. För första gången på 2000-talet ökar nu antalet platser på särskilt boende. Fyrahundra platser fler år 2008 än 2007 visar färska siffror från Socialstyrelsen. Det är positivt att platserna på särskilt boende ökar men det behövs många fler bostäder för äldre.

Det är en myt att alla äldre vill bo kvar hemma när de blir gamla. Vill man bo kvar hemma så ska man självklart, med hjälp av hemtjänst, ha möjlighet att göra det. Men vill man flytta och skapa sig ett nytt hem i ett annat boende så har möjligheterna hittills varit få.

Nu öppnas nya dörrar, dörrarna till trygghetsbostäder.

Genom regeringens beslut blir det möjligt för kommuner och privata fastighetsägare att ansöka om investeringsstöd till nybyggnad eller ombyggnad av trygghetsboenden (sedan tidigare finns redan möjlighet att söka stöd till särskilda boenden). För att få stödet krävs att bostäderna upplåts till personer som fyllt 70 år.

Dessutom ska det finnas gemensamhetsutrymmen i boendet och personal som kan arrangera kulturella och sociala aktiviteter. Bostäderna ska vara utformade så att man kan bo kvar även om man får en funktionsnedsättning.

En del äldre vill bo i hyresrätt, andra i bostadsrätt. Människors önskemål varierar, liksom de lokala förutsättningarna. Därför vill regeringen att trygghetsbostäderna inte bara ska vara hyresrätter utan även bostadsrätter.

Trygghetsbostäder ger fler bostäder och ökar äldres möjlighet att bestämma själva, helt i linje med Centerpartiets politik.

När nu alliansregeringen sett till att det finns möjlighet att få statligt stöd att söka till trygghetsboenden kräver vi skyndsamma insatser för att genom ny- och/eller ombyggnader möjliggöra att de äldre som så önskar kan välja boendeformen trygghetsbostäder i ökad omfattning även i Hudiksvalls kommun.

Ledamöter i omsorgsnämnden Hudiksvalls kommun

Jan Haglund (C)

Marcus Olsson (C)

Tomas Johansson (C)

Annica Norman (C)

Eva Billing (C)

Mer läsning

Annons