Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu kan EU bli ledande världscenter för studier

Europaparlamentet har nyligen antagit mitt betänkande, som kommer att ge studenter och forskare från länder utanför EU bättre levnads- och arbetsvillkor när de kommer för att tillbringa en tid av studier eller forskning vid ett av våra europeiska universitet, skriver EU-parlamentarikern Cecilia Wikström.

Efter att ha lett förhandlingarna mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet under nästan tre år, är jag glad att EU nu har ökade möjligheter att bli ett ledande världscenter för studier och forskning.

Ända till nu har EU:s medlemsländer haft olika regler för de studenter och forskare som kommit till deras land. Tyskland, som vi ju känner som EU:s ekonomiska motor, har gett forskare 18 månader efter avslutad utbildning för att hitta ett jobb, starta ett företag eller fortsätta att forska, medan Sverige bara har gett dem ett halvår. När vi började arbetet var Sverige det land som gav de allra sämsta villkoren, nämligen tio arbetsdagar efter fullföljd utbildning eller forskning, sedan var man tvungen att lämna landet! Med de nya harmoniserade reglerna kommer alla medlemsländer att ha tillstånd att stanna i medlemslandet i minst nio månader efter avslutade studier.

De nya reglerna, som nu implementeras i medlemsländerna kommer också att ge studenter och forskare ökad tillgång till arbetsmarknaden, med rätt att arbeta minst femton timmar per vecka utöver studierna, i stället för tio timmar som reglera i Sverige löd tidigare. De kommer även att få resa fritt mellan medlemänderna under tiden de bor här utan att behöva ansöka om visum. Forskares familjemedlemmar ges också fri rörlighet i hela EU och dessutom fri tillgång att arbeta under tiden maken/makan forskar i landet.

Till detta kommer även villkoren för inresa och uppehållstillstånd för utländska praktikanter och volontärer att förenklas avsevärt. För första gången kommer också och au pairer att omfattas av EU-s regelverk, i syfte att motverka exploatering av unga och ofta sårbara människor.

Den nya lagstiftningen stärker utan tvekan våra europeiska konkurrenskraft på den globala arenan. Trots den ekonomiska nedgången och de höga arbetslöshetsnivåerna, så är det faktiskt redan idag mycket svårt för många europeiska företag att hitta den kompetenta arbetskraft man efterfrågar. Med de stora demografiska utmaningarna som många europeiska länder står inför, där vi blir allt färre människor i arbetsför ålder i förhållande till det växande antalet gamla, så blir det omöjligt att bibehålla dagens välfärdsnivåer om utvecklingen fortsätter så här.

Välutbildade människor behövs för att bidra till att skapa jobb och ekonomisk tillväxt. Satsningar på utbildning, forskning, innovationskraft och entreprenörskap är en förutsättning för en utveckling mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle med bibehållen konkurrenskraft. Därför är jag glad över att ha medverkat till att färdigställa förbättrade lagliga vägar för världens skarpaste hjärnor att komma till och verka inom EU.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel