Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu delas miljoner ut till integration – 31 ansökningar beviljade

Hittills har 31 av de 64 sökande blivit beviljade pengar för integrationsprojekt i Söderhamns kommun. Men än finns närmare 12 miljoner kronor kvar att dela ut.

I början av maj gick tiden för ansökan om integrationsbidrag ut. Då hade 64 ansökningar från föreningar, kommunal verksamhet och icke-kommersiella organisationer lämnats in till Söderhamns kommun.

Läs mer: Miljoner till integrationsprojekt – här är alla sökande

Nu är 31 av ansökningarna beviljade. Det handlar om projekt vid sidan av kommunal verksamhet som tillsammans sökt 3,4 miljoner kronor. Två av dem är kommunala och övriga är inom föreningsliv och liknande verksamhet.

– Vi är klara med de externa ansökningarna nu, vi ville fokusera på föreningarna och de externa verksamheterna först. Under kommande vecka hoppas vi på att kunna ta slutdiskussionen om de kommunala ansökningarna, säger Stefan Blomquist, controller på samhällsplaneringsenheten.

Pengarna kommer från de 74,5 miljoner kronor som Söderhamns kommun fick som ett statligt bidrag till integration i december förra året.

Sammanlagt söktes 23,3 miljoner kronor. Potten som Söderhamns kommun nu jobbar med att fördela är på 15 miljoner kronor. Sex av de inkomna ansökningarna har fått avslag.

– Man har tittat på ansökningarna utifrån att det ska vara en verksamhet med förankring mot personer i Söderhamn, och möten mellan människor där det finns en integrationstanke. Totalt så har ansökningarna vida överstigt medlen så det har ändå med prioriteringar att göra, säger Stefan Blomquist.

I ett senare skede kommer den som fått integrationsbidrag att få redovisa hur pengarna har använts.

– Man ska återredovisa tidsplanen, hur aktiviteten har utförts och om man har nått sina mål med det man ansökte om. Har man ansökt om ett bidrag på över 100 000 kronor så ska man göra en halvvägsredovisning, och efter det får man den andra halvan man sökt, säger Stefan Blomquist.

Läs mer: De har sökt integrationsbidrag för språkkafé: "Man ska lära känna varandra"

De har beviljats integrationsbidrag:

Krype fäbod, Gävleborgs Fäbodförening: Jag tänker att fem nysvenskar kan arbeta tillsammans med mig på Krype fäbod i sommar. Mitt i skogen, nära natur och djur (getter) Fysiskt krävande aktiviteter. Driva kafé i en av stugorna på vallen. Möta svenskar som besöker fäboden. 110 000 kronor

Integration genom fotboll, IFK Bergvik Fotbollssektion: Att genom fotbollen öka möjligheten för asylsökande att komma in i samhället och samtidigt öka förstående hos lokalbefolkningen angående de asylsökandes situation. 20 000 kronor

Integration genom Fotboll, Sandarne SIF: Att ge ungdomar en meningsfylld fritid genom fotboll. Ge baskunskaper i fotboll och föreningslivet till nyanlända. Hur fungera rföreningslivet i Sverige? 119 080 kronor

Sommarjobb Skytten, Faxeholmen AB: 145 000 kronor

Föreningsutveckling, Söderhamns UIF bordtennis: Eftermiddagsaktiviteter Pingishallen under hela säsongen 2016-17. Fysiska aktiviteter som pingis och innebandy. Föreningsaktivitetersom ledarskap- och domarutbildning. 150 000 kronor

Broberg – mer än bandy, Broberg/Söderhamnbandy IF: Vi vill förstås kunna arbeta mer aktivt föratt öka intresset för lagidrott och föreningsgemenskap för alla åldrar och bakgrunder, och för detta behövs resurser som föreningen inte har idag. 121 000 kronor

Golfintroduktion för ensamkommande flyktingbarn i Söderhamn, Söderhamns Golfklubb: Introduktion i golf för ensamkommande barns om bor i HVB-hem i Söderhamns kommun.20 000 kronor

Simskola för alla, Söderhamns Simsällskap: Vi vill erbjuda en avgiftsfri simskola för barn till asylsökande. Dessa barn kommer aldrig att ha "råd" att gå i våran "betalsimskola". Vi kommer att inrikta oss på nivåer: dels ren vattenvana för barn 4-5 år samt simskola för 6-7 år. 113 800 kronor

"Blinka" 2,0, Studieförbundet Bilda GävleDala: Hantverk, samtal och studiebesök. 22 000 kronor

Musiken - det globala språket del 2, Föreningen Musica Viva: Integrationsprojekt med nyanlända musiker och musikintresserade som söker kunskap och vill lära sig spelainstrument. 80 000 kronor

Teatergruppen Stronger, Studieförbundet Bilda GävleDala: Stronger är en befintlig teatergrupp som har tränat och spelat teater sedan 2014. 113 800 kronor

Design och Skulpturskola, Konstkraft Ljusne: Sommarskola för barn mellan 10-15 år. Lära sig att designa en skulptur och sedan bygga en fullstor skulptur. Design, logik, samarbete, gemenskap, inspiration, kamratskap och personlig utveckling. 35 200 kronor

Söderhamn Judo, Söderhamns Judoklubb: 50 000 kronor

Bli vän med vattnet – ett integrationsprojekt, FöreningenSöderhamns babysim /Söderala simhall: Föreningen vill erbjuda drop-in verksamhet för barn i Söderala simhall från samhällsgrupperna asylsökande och nysvenskar. 45 000 kronor

Integration genom organiserad friidrottsträning, Söderhamns IF: Söderhamns IF avser att i samarbete med skolor och SFI aktivt söka upp och bjuda in asylsökande ungdomar och vuxna föratt erbjuda integration i ett socialt och fysiskt sammanhang. Vi har 5 aktiva träningsgrupper idag där målgrupperna på ett naturligt sätt kan ansluta tillbefintliga grupper. 35 000 kronor

Odling "Gräv och väx", Studieförbundet Bilda GävleDala: Att människor med olika kulturella bakgrunder får lära sig att bruka odlingsbar mark både teoretiskt och praktiskt. Att samverka med organisationeroch privatpersoner vilka upplåter sin mark till odling. 125 000 kronor

Integration Sandarne, Sandarne i Samverkan-SISAM: Vi fick veta att flera asylsökande placerats i Sandarne. Vi ordnade då ett ”välkomstmöte” och skrev en inbjudan på arabiska och delade ut i skolan. Vi skrev också på Facebook ”På gång i Sandarne”och satte upp affisch utanför affären. 32 170 kronor

Trygga Rum i Söderhamn, SV Gävleborg: Det finns ett stort behov att möjliggöra för framför allt unga hbtq-personer att stärka sin situation som asylsökande i Sverige. Föreningen Find Hope är startad för att arbeta med dessa frågor och arbetar i ett nära samarbete med SV Gävleborg. 134 000 kronor

Integrationsfika, Föreningen Södra Norrlands omställningscentrum:Integrationsfika är ett projekt med syfte att skapa en trygg och naturlig mötesplats för integration där vi vill underlätta den första kontakten mellan människor, samt bygga broar till möten som annars kanske aldrig skulle uppstå. 42 000 kronor

Landsbygdssafari, LRF Söderhamn och Studieförbundet Vuxenskolan: Genom projektet Landsbygdssafari vill vi erbjuda asylsökanden och personer med uppehållstillstånd bussresor för att lära känna landsbygden och landsbygdsföretagande samt ge deltagarna en bild av hur det kan vara att bo och leva på Söderhamns landsbygd. 123 000 kronor

Kul för ALLA barn, Rädda barnen i Söderhamn: Många roliga och spännande aktiviteter ordnas för barn och unga och deras familjer i vår kommun. Problemet är bara att barnfamiljer på asylboenden och andra nykomna barnfamiljer inte känner till vad som finns, inte hittar dit och inte har råd med bussbiljett om man bor utanför stan. 35 000 kronor

Prova på i Söderhamn, Gävleborgs Idrottsförbund/Sisu Idrottsutbildarna: Vår förhoppning är att vi ska kunna fungera som en brygga mellan skolan och föreningslivet och även resurscentrum/redo och föreningslivet. Vi ser med lite mer resurser kan vi hjälpa båda vuxna och barn att få ta del av det breda föreningsliv somSöderhamn erbjuder, både inom idrott och övrigt föreningsliv. 150 000 kronor

Integration via föreningsliv i Stråtjära/Holmsveden, Equmenia föreningen (tidigare SMU) : Skog i samarbete med Stråtjära skola, Hem och skola samt Equmenia föreningen vill vi arbeta med skolträdgården/utemiljön på skolan samt med serveringen/utemiljön vid sommarhemmet Kvarnudden, Holmsveden tillsammans med våra tre asylfamiljer i Skog. 28 340 kronor

Mångkulturellt musikprojekt, Bilda: 99 400 kronor

Asylsvenska och språkcafé, Equmenia: 48 650 kronor

Ledstjärnan, Rädda Barnen Söderhamn: Alla barn har rätten att bli sedd, bli hörd och framför allt veta att de är värdefulla. Barn från olika kulturer behöver mötas i tidiga åldrar för att klyftan mellan olika människor ska minska. 504 000 kronor

Svenska för invandrare - naturensom klassrum, Rovdjurscentret De 5 Stora:Eleverna får genom möte med människor, djuroch natur ökade kunskaper i det svenska språket vilket bidrar till att integrering i samhället sker snabbare men också att projektet ger kunskap i allemansrätt, artkunskap (om rovdjur) och en inblick i svensk kultur. 568 690 kronor

Söderhamnsortens sommarhem barnkolonin, Söderhamnsortens sommarhem barnkolonin: Sommarkollo för barn. 50 000 kronor

Integrering i det svenska samhället, Röda Korset Söderhamn: Språket är till stor del inträdesbiljetten i det svenska samhället. Röda Korset vill vara behjälpliga i integreringsprocessen genom att erbjuda språkcafé, pysselaktivitet för barn och språkintroduktionsplatser för nyanlända. 200 000 kronor

"Söderhamn För Alla", Global Network i Söderhamn: Vi vill gärna att alla som flytta in i Söderhamn skall känna sig inkluderade och accepterade. 84 500 kronor

Faxeholmens badskola, Faxeholmen AB: Under perioden september till november 2016 anordna badskola i samverkan med Södehamns simsällskap. 65 000 kronor

De har fått avslag:

Mötesplats Mo Bygdegård, Mo bygdegårdsförening: Skapande av mötesplats för svenskar migranter och nysvenskar som får möjlighet att skapa kontakter på den svenska landsbygden. 510 000 kronor

Vägen in i Sverige, Vägen in i Sverige: Samhällsorientering med syfte att få nyanlända asylsökande att integreras i det svenska samhället. 2 500 000 kronor.

Lika med, Vänskap och Integrationsföreningen (VIF): Kartlägga, samordna och med hjälp av en projektledare, driva projektet Lika med. Skapa mötesplatser och arrangemang såsom Gatufest, Sommarläger, Communityprojekt och Inkluderingsfestival. 1 145 000 kronor

Let’s Get Out! (Mångkulturella Unga Ledare), Friluftsfrämjandet Region Mitt: Att genom detta interkulturella projekt ge ungdomar en chans att växa som individer, som ledare och så småningom förebilder och genom sina aktiviteter skapa ett mer välmående samhälle där alla kan umgås ute och över kulturella gränser tillsammans. 500 000 kronor

Dubbing Company, Tamador: Dubba alla tv-program som rör olika delar av det svenska samhället. Som drama- och samhällsserier eller program om hälsa eller utbildning. Belopp sätts utifrån överenskommelse med tv-stationer.

"Dubbelspåret"- Från Nysvensk till Nyföretagare i Söderhamn, NyföretagarCentrum Hälsingland: Projektet "Dubbelspåret" påskyndaroch hjälper nysvenskar att bli nyföretagare i Söderhamn. Vi dubblar nyttan från den befintliga rådgivningen via IFS och NFC i projektet genom "för-och efter-snack" med diskussioner, seminarier och nya möten. 325 000 kronor