Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu är måttet rågat

Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs ska spara minst 50 miljoner kronor nästa år. Orsaken är i huvudsak ett minskat skatteuttag men även ökade kostnader för bland annat Lust & Lära skolan och för interkommunala ersättningar i gymnasieskolan.

Annons

Självklart finns det en hel del att göra i BUN:s organisation i form av effektiviseringar och anpassningar till det minskade elevunderlaget och sådana anpassningar pågår ständigt.

Men nu är måttet rågat.

Att banta bort det som är vår styrka är dålig idé! Över 94 procent av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet, vår allergiförskola talas det om på TV som ett gott exempel i landet och gymnasieskolan får pris för sitt arbete med entreprenörskap.

Att leda BUN och garantera kvalité i förskola, grundskola och gymnasieskola med de anpassningskrav som finns är näst intill ett omöjligt uppdrag. Det är en av anledningarna att tf förvaltningschef begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag.

Det krävs nu fullt fokus på BUN med en rejäl diskussion och tydliga riktlinjer från kommunfullmäktige om vad vi egentligen vill med förskola, grundskola och gymnasium. Vi kommer därför snarast att tillsammans med kommunalråden förbereda en sådan diskussion där följande frågor bör belysas.

Vilken lärartäthet och vilka kvalitetskrav ska vi ha i vår verksamhet? Vilka övriga nyckeltal ska gälla exempelvis för lokaler?

Får vi inte till en sådan diskussion och nödvändiga beslut i kommunfullmäktige är det tveksamt att vi kan ta ansvar för verksamheten.

Jan Lahenkorva (S)

Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Karin Ånöstam (C)

Vice Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Mer läsning

Annons