Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vedföretagare måste söka bygglov

/
  • Vedhanteringen måste flyttas för att skydda vattentäkten.

År 2012 uppmärksammade Norrhälsinge miljökontor att Per Oscar Söderlunds vedförsäljning ligger på Bergsjö vattentäkt. Nu krävs, flytt och bygglov och kanske ny infart för att få fortsätta.

Annons

I april i fjol förelades Per Oscar Söderlund att i en handlingsplan förklara vad han kan göra för att skydda kommunens vattentäkt, där hans vedhantering utgör en risk enligt Miljökontorets bedömning. Söderlund föreslog, efter att ett konsultföretag undersökt marken, flytt av verksamheten från vattentäktens inre skyddsområde till det yttre, strax norr om Söderlunds hus. Lerlagret i marken är minst två meter där.

MittSverige Vatten, MSVAB – som var positiva till förslagen – har gjort nya markundersökningar, framförallt av lerlager, grusås och grundvattenytans lutning och förordar flytt norrut.

Nordanstigs kommun ansåg i sitt yttrande i höstas att vattentäktens skydd ska ökas med ett förbud mot genomfart för tung trafik på väg 763 mellan Bergsjö kyrka och korsningen i Vade. Vidare anser man att vedhanteringen bör ha bygglov, vilket den inte har nu. Dessutom vill kommunens plan- och byggenhet att ny infart till verksamhetens område görs på östra sidan huset.

– MSVAB vill få bort trafiken från vattenverket. Det är olyckligt med tunga transporter så nära vattentäkten/vattenverket. Vi får utreda ny infart och samråda med MSVAB och med miljökontoret, och vi kommer att pröva vägfrågan i bygglovet, säger stadsarkitekt Christina Englund.

Fastighetsägaren har krävt ersättning av kommunen för de åtgärder ni kräver att han ska göra – kan han få det?

– Det kan jag inte svara på, det är en politisk fråga, inget plan- och byggenheten hanterar.

Enligt Per Oskar Söderlunds inskickade handlingsplan kan flytt till och iordningställande av ny plats vara genomförd före 1 juli nästa år.

Miljökontoret vill ha ett yttrande från kommunen senast 5 september i år.

Mer läsning

Annons