Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trimaområdet renare än väntat

/
  • Elin Engberg, Ulrik Finnström och Jonas Rasmussen diskuterar de fynd som gjorts vid grävningarna.

Saneringen av Trimas gamla industriområde i Bergsjö har påbörjats. Flera jordprover skickas varje dag på analys, men än så länge verkar det vara renare än vad miljökontoret från början trodde.

Annons

– Utifrån historien och den verksamhet som man har haft på platsen trodde jag från början att vi skulle hitta mer saker, säger Jonas Rasmussen, miljöinspektor på norrhälsinge miljökontor.

Norrhälsingemiljökontor har krävt att Ålö AB ska vidta flera åtgärder nu när verksamheten har avvecklats i Bergsjö. Tidigare undersökningar har visat att det förekommer föroreningar på flera platser inom området. Markundersökningar har genomförts och gett en första bild över hur förorenat området kan vara. Fastigheten och området har bedömts tillhöra riskklass tre, det innebär att det finns en måttlig risk för människors hälsa och miljö.

Vid de gamla verkstadsbyggnaderna har två stora gropar grävts. Jordprover tas och skickas på analys för att få svar på vilka ämnen som finns kvar i jorden, och hur stora halterna är. Tidigare markprover har visat att det finns bland annat kolväten, olja och brandrester i marken. Markprover har även visat spår av PAH, en grupp ämnen som finns i bland annat stenkol och petroleum samt som bildas vid förbränning av organiskt material.

– Jag kommer att jämföra provsvaren med de riktvärden som finns för olika ämnen på industrimark, säger Elin Engberg som är miljökonsult på Sweco.

Beroende på vad provsvaren visar kommer olika stora massor behöva schaktas bort från det gamla industriområdet.

– Det är väldigt viktigt att det görs en sanering. Det kan ligga saker i marken som pytsar ut gifter till naturen som påverkar både människor och djur. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och gör rent efter sig. En del gifter märker vi inte av fast de påverkar oss, säger Jonas Rasmussen.

Mer läsning

Annons